Ziyaretçi
Sayfa
146
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dediler ki
bunlar
hayvanlardır
ve ekinlerdir
dokunulmaz
yiyemez
*
başkası
kimseden
bizim dilediğimiz
zanlarınca
ve hayvanlar
yasaklanmış
sırtı(na binilmesi)
ve hayvanlar
anılmayan
*
adı
Allah'ın
üzerlerine
iftira ederek
O'na (Allah'a)
onları cezalandıracaktır
nedeniyle
iftira etmeleri
*
ve dediler ki
olanlar
karınlarında
*
bu
hayvanların
yalnız
erkeklerimize aittir
ve haramdır
üzerine
kadınlarımız
ve eğer
olursa
ölü
o zaman hepsi
onda
ortaktır
cezalarını verecektir
bu nitelendirmelerinin
çünkü O
hüküm ve hikmet sahibidir
bilendir
muhakkak
ziyana uğrarlar
kimseler
öldüren(ler)
çocuklarını
beyinsizce
bilgisizlik yüzünden
*
ve haram kılanlar
kendilerine verdiği rızkı
*
Allah'ın
iftira ederek
karşı
Allah'a
muhakkak
sapmışlardır
ve değillerdir
onlar
yola gelici
۞
ve O'dur
ki
yaratan
bahçeleri
çardaklı
ve
çardaksız
hurma(ları)
ve ekin(ler)i
çeşit çeşit
ürünleri
ve zeytinleri
ve narları
birbirine benzer
ve benzemez
*
yeyin
meyvasından
*
zaman
meyva verdiği
ve verin
hakkını (sadakasını)
günü
hasat
ve asla
israf etmeyin
çünkü O
sevmez
*
israf edenleri
hayvanlardan
*
(kimi) yük taşır
(kiminin) tüyünden sergi yapılır
yeyin
size verdiği rızıktan
*
Allah'ın
izlemeyin
*
adımlarını
şeytanın
zira o
sizin için
bir düşmandır
apaçık