Sayfa
147
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sekiz
çift
koyundan
*
iki
ve -den
*
iki
de ki
iki erkeği mi?
haram etti
yoksa
iki dişiyi (mi?)
yoksa
bulunan(yavru)ları mı
rahimlerinde
*
iki dişinin
bana haber verin
bilgi ile
eğer
iseniz
doğru
ve
deveden
iki
ve -dan
*
iki
de ki
iki erkeği mi?
haram etti
yoksa
iki dişiyi (mi?)
yoksa
bulunan(yavru)ları mı
Rahimlerinde
*
iki dişinin
yoksa
oldunuz
şahidler (mi?)
zaman
size vasiyyet ettiği
Allah'ın
böyle
kim olabilir?
daha zalim
uydurandan
*
karşı
Allah'a
bir yalan
saptırmak için
insanları
olmaksızın
bilgisi
şüphesiz
Allah
doğru yola iletmez
*
topluluğu
zalim
de ki
bulamıyorum
*
şeyde
*
vahyolunan
bana
bir haramlık
üzerine
yemek
yiyen kimse
ancak hariçtir
olması
*
leş
yahut
kan
akıtılmış
yahut
eti
domuz
pistir-ki şüphesiz
pistir
ya da
bir fısk
boğazlanmış
başkası adına
Allah'tan
onun
ama kim
çaresiz kalırsa (yiyebilir)
saldırmaksızın
*
ve
sınırı aşmaksızın
çünkü
Rabbin
bağışlayandır
esirgeyendir
ve
şunlara ki
yahudilere
haram ettik
bütün
olanları
tırnaklı(ları)
sığırın
*
ve koyunun
haram kıldık
onlara
yağlarını
hariç
taşıdıkları
*
sırtlarının
yahut
bağırsaklarının
ya da
karışanlar
*
kemiğe
böylece
onları cezalandırdık
aşırılıkları yüzünden
biz elbette
doğru söyleyenleriz