Sayfa
151
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 7, El-A'râf (Araf)
Elif Lâm Mîm Sâd
bir Kitaptır
indirilen
sana
olmasın
*
göğsünde
*
bir sıkıntı
onunla
uyarman
hususunda
ve öğüt (vermen)
inananlara
uyun
şeye
indirilen
size
Rabbinizden
*
ve uymayın
*
O'ndan başka
*
velilere
ne kadar da az
öğüt alıyorsunuz
*
ve nice
kent(ler)i
*
helak ettik
onlara geliverdi
azabımız
gece yatarlarken
yahut
onlar
gündüz uyurlarken
kalmadı
yalvarıları
*
zaman
onlara geldiği
azabımız
başka
demelerinden
*
biz gerçekten
zalimlermişiz
*
soracağız
olanlara
elçi gönderilmiş
kendilerine
ve soracağız
gönderilen elçilere
ve elbette anlatacağız
onlara
bilgi ile
zira
değiliz biz
onlardan uzak
ve tartı
o gün
tam doğrudur
kimin
ağır gelirse
tartıları
işte
onlar
kurtulanlardır
kimin
hafif gelirse
tartıları
işte onlar da
kimselerdir
ziyana sokan(lardır)
kendilerini
ötürü
ayetlerimize
*
haksızlık etmelerinden
ve doğrusu
biz sizi yerleştirdik
yeryüzünde
*
ve verdik
size
orada
geçimlikler
ne kadar da az
şükrediyorsunuz
*
ve andolsun
sizi yarattık
sonra
size biçim verdik
sonra da
dedik
meleklere
secde edin
Adem'e
hepsi secde ettiler
hariç
İblis
o olmadı
*
secde edenlerden
*