Ziyaretçi
Sayfa
155
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
(Allah) dedi
girin
arasında
toplulukları
geçen
*
sizden önce
*
cin
*
ve insan
içine
ateşin
her
girdiğinde
ümmet
la'net eder
yoldaşına
nihayet
zaman
birbiri ardından
orada
hepsi toplandığı
dediler ki
sonrakiler
öncekiler için
Rabbimiz
bunlar
bizi saptırdılar
bunlara ver
azab
bir kat daha
ateşten
*
(Allah) dedi
hepsi için vardır
bir kat fazla
ancak
siz bilmezsiniz
*
dediler ki
öncekiler
sonrakilere
yoktur
sizin
*
bize
hiç
üstünlüğünüz;
o halde siz de tadın
azabı
karşılık
olduklarınıza
kazanıyor
şüphesiz
kimseler
yalanlayan
bizim ayetlerimizi
ve kibirlenenler
onlara
açılmayacak
*
onlara
kapıları
gök
ve
onlar giremeyeceklerdir
cennete
kadar
geçinceye
deve
içinden
deliği
iğne
ve işte böyle
cezalandırırız
suçluları
onlar için vardır
cehennemden
*
bir döşek
ve
üstlerinde de
(ateşten) örtüler
işte böyle
cezalandırırız
zalimleri
ve kimseler
inanan
ve yapanlar
iyi işler
yüklemeyiz
*
hiç kimseye
başkasını
gücünün yettiğinden
işte onlar
halkıdır
cennet
onlar
orada
ebedi kalacaklardır
ve çıkarıp atmışızdır
ne varsa
içinde
göğüsleri
kinden
*
akmaktadır
altlarından
*
ırmaklar
ve dediler
hamdolsun
Allah'a
o ki
lutfedip bizi getirdi
buraya
biz
*
(doğruyu) bulamazdık
eğer
bizi getirmeseydi
*
Allah
muhakkak
getirmişler
elçileri
Rabbimizin
gerçeği
onlara seslenildi
işte size
*
cennet
o size miras verildi
karşılık
yaptıklarınıza
*