Ziyaretçi
Sura
Sura
7
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
2
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 206
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 7, El-A'râf (Araf)
7:21
ve onlara yemin etti
ve onlara yemin etti
elbette ben
elbette ben
size
size
diye
diye
öğüt verenlerdenim
öğüt verenlerdenim

7:22
onları aşağı sarkıttı
onları aşağı sarkıttı
aldatarak
aldatarak
ne zaman ki
ne zaman ki
tadınca
tadınca
ağac(ın meyvasın)ı
ağac(ın meyvasın)ı
göründü
göründü
kendilerine
kendilerine
çirkin yerleri
çirkin yerleri
ve başladılar
ve başladılar
üst üste yamayıp örtmeğe
üst üste yamayıp örtmeğe
üzerlerine
üzerlerine
yapraklarından
*
yapraklarından
cennet
cennet
ve onlara seslendi
ve onlara seslendi
Rableri
Rableri
ben sizi men'etmedim mi?
*
ben sizi men'etmedim mi?
bu
*
bu
ağaçtan
ağaçtan
ve demedim mi?
ve demedim mi?
size
size
şüphesiz
şüphesiz
şeytan
şeytan
sizin için
sizin için
düşmandır
düşmandır
apaçık
apaçık

7:23
dediler
dediler
Rabbimiz
Rabbimiz
biz zulmettik
biz zulmettik
kendimize
kendimize
ve eğer
ve eğer
bağışlamazsan
*
bağışlamazsan
bizi
bizi
ve bize acımazsan
ve bize acımazsan
muhakkak oluruz
muhakkak oluruz
ziyana uğrayanlardan
*
ziyana uğrayanlardan

7:24
buyurdu
buyurdu
inin
inin
bır kısmınız
bır kısmınız
diğerinize
diğerinize
düşman olarak
düşman olarak
sizin içindir
sizin içindir
yeryüzünde
*
yeryüzünde
yerleşme
yerleşme
ve geçinme
ve geçinme
kadar
kadar
bir süreye
bir süreye

7:25
dedi
dedi
orada
orada
yaşayacaksınız
yaşayacaksınız
ve orada
ve orada
öleceksiniz
öleceksiniz
ve yine oradan
ve yine oradan
çıkarılacaksınız
çıkarılacaksınız

7:26
Ey oğulları
Ey oğulları
Adem
Adem
muhakkak
muhakkak
indirdik
indirdik
size
size
giysi
giysi
örtecek
örtecek
çirkin yerlerinizi
çirkin yerlerinizi
ve süslenecek elbise
ve süslenecek elbise
ve giysisi
ve giysisi
takva
takva
bu
bu
en iyisidir
en iyisidir
işte bu(nlar)
işte bu(nlar)
ayetlerindendir
*
ayetlerindendir
Allah'ın
Allah'ın
belki
belki
düşünüp öğüt alırlar
düşünüp öğüt alırlar

7:27
Ey oğulları
Ey oğulları
Adem
Adem
sizi bir belaya düşürmesin
*
sizi bir belaya düşürmesin
şeytan
şeytan
gibi
gibi
çıkardığı
çıkardığı
ana babanızı
ana babanızı
cennetten
*
cennetten
soyarak
soyarak
onların
onların
elbiselerini
elbiselerini
onlara göstermek için
onlara göstermek için
çirkin yerlerini
çirkin yerlerini
muhakkak
muhakkak
sizi görürler
sizi görürler
o
o
ve kabilesi
ve kabilesi
yerden
*
yerden
sizin onları göremeyeceğiniz
*
sizin onları göremeyeceğiniz
muhakkak
muhakkak
biz yaptık
biz yaptık
şeytanları
şeytanları
dostları
dostları
kimselerin
kimselerin
inanmayan(ların)
inanmayan(ların)
zaman
zaman

7:28
ve zaman
ve zaman
onlar yaptıkları
onlar yaptıkları
bir kötülük
bir kötülük
dediler
dediler
bulduk
bulduk
bu (yolda)
bu (yolda)
babalarımızı
babalarımızı
Allah
Allah
bize emretti
bize emretti
bunu
bunu
de
de
muhakkak
muhakkak
Allah
Allah
emretmez
*
emretmez
kötülüğü
kötülüğü
mi söylüyorsunuz?
mi söylüyorsunuz?
karşı
karşı
Allah'a
Allah'a
şeyleri
şeyleri
bilmediğiniz
*
bilmediğiniz

7:29
de ki
de ki
emretti
emretti
Rabbim
Rabbim
adaleti
adaleti
ve O'na doğrultun
ve O'na doğrultun
yüzlerinizi
yüzlerinizi
her
*
her
mescidde
mescidde
ve O'na yalvarın
ve O'na yalvarın
has kılarak
has kılarak
yalnız O'na
yalnız O'na
dini
dini
gibi
gibi
ilkin sizi yarattığı
ilkin sizi yarattığı
O'na döneceksiniz
O'na döneceksiniz

7:30
bir topluluğu
bir topluluğu
doğru yola iletti
doğru yola iletti
ve bir topluluğa da
ve bir topluluğa da
hak oldu
hak oldu
üzerlerine
üzerlerine
sapıklık
sapıklık
çünkü onlar
çünkü onlar
tuttular
tuttular
şeytanları
şeytanları
dostlar
dostlar
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
ve sanıyorlar
ve sanıyorlar
kendilerinin de
kendilerinin de
doğru yolda olduklarını
doğru yolda olduklarını

7:31
Ey oğulları
Ey oğulları
Adem
Adem
alın
alın
süs(lü güzel giysiler)inizi'
süs(lü güzel giysiler)inizi'
her
*
her
mesci(de gidişiniz)de
mesci(de gidişiniz)de
ve yeyin
ve yeyin
ve için
ve için
fakat israf etmeyin
*
fakat israf etmeyin
çünkü O
çünkü O
sevmez
*
sevmez
israf edenleri
israf edenleri

7:32
de ki
de ki
kim
kim
haram etti
haram etti
süsü
süsü
Allah'ın
Allah'ın
çıkardığı
*
çıkardığı
kulları için
kulları için
ve güzel
ve güzel
rızıkları
*
rızıkları
de ki
de ki
O
O
kimselerindir
kimselerindir
inanan(larındır)
inanan(larındır)
hayatında
*
hayatında
dünya
dünya
yalnız onlarındır
yalnız onlarındır
günü de
günü de
kıyamet
kıyamet
işte böyle
işte böyle
biz açıklıyoruz
biz açıklıyoruz
ayetleri
ayetleri
bir topluluk için
bir topluluk için
bilen
bilen

7:33
de ki
de ki
kesinlikle
kesinlikle
haram etmiştir
haram etmiştir
Rabbim
Rabbim
fuhuşları
fuhuşları
(gerek)
(gerek)
açığını
açığını
onun
onun
(gerek)
(gerek)
kapalısını
kapalısını
ve günahı
ve günahı
ve saldırmayı
ve saldırmayı
yere
yere
haksız
haksız
ve
ve
ortak koşmayı
ortak koşmayı
Allah'a
Allah'a
bir şeyi
bir şeyi
indirmediği
*
indirmediği
hakkında
hakkında
hiçbir delil
hiçbir delil
ve
ve
söylemenizi
söylemenizi
hakkında
hakkında
Allah
Allah
şeyler
şeyler
bilmediğiniz
*
bilmediğiniz

7:34
ve her
ve her
ümmetin
ümmetin
bir süresi vardır
bir süresi vardır
ne zaman ki
ne zaman ki
gelince
gelince
süreleri
süreleri
geri kalmazlar
*
geri kalmazlar
bir an
bir an
ve ne de
ve ne de
öne geçemezler
öne geçemezler

7:35
ey oğulları
ey oğulları
Adem
Adem
eğer
eğer
size gelirse
size gelirse
elçiler
elçiler
kendi içinizden
kendi içinizden
anlattıkarında
anlattıkarında
size
size
ayetlerimi
ayetlerimi
kimselere
kimselere
korunan
korunan
ve uslanan
ve uslanan
yoktur
yoktur
korku
korku
üzelerine
üzelerine
ve
ve
onlar
onlar
üzülmeyeceklerdir
üzülmeyeceklerdir

7:36
kimseler
kimseler
yalanlayan
yalanlayan
ayetlerimizi
ayetlerimizi
ve büyüklenenler
ve büyüklenenler
onlara karşı
onlara karşı
işte onlar
işte onlar
halkıdır
halkıdır
ateş
ateş
onlar
onlar
orada
orada
sürekli kalacaklardır
sürekli kalacaklardır

7:37
kim olabilir?
kim olabilir?
daha zalim
daha zalim
kimseden
kimseden
uyduran
uyduran
karşı
karşı
Allah'a
Allah'a
yalan
yalan
ya da
ya da
yalanlayan
yalanlayan
O'nun ayetlerini
O'nun ayetlerini
onlara
onlara
erişir
erişir
nasipleri
nasipleri
Kitaptan
*
Kitaptan
nihayet
nihayet
gelince
*
gelince
elçilerimiz
elçilerimiz
canlarını alırken
canlarını alırken
diyecekler
diyecekler
hani nerede?
hani nerede?
olduklarınız
*
olduklarınız
yalvarmış
yalvarmış
başkasına
*
başkasına
Alah'tan
Alah'tan
dediler
dediler
sapıp kayboldular
sapıp kayboldular
bizden
bizden
ve şahidlik ettiler
ve şahidlik ettiler
aleyhlerine
aleyhlerine
kendi
kendi
kendilerinin
kendilerinin
olduklarına
olduklarına
kafirler
kafirler

7:38
(Allah) dedi
(Allah) dedi
girin
girin
arasında
arasında
toplulukları
toplulukları
geçen
*
geçen
sizden önce
*
sizden önce
cin
*
cin
ve insan
ve insan
içine
içine
ateşin
ateşin
her
her
girdiğinde
girdiğinde
ümmet
ümmet
la'net eder
la'net eder
yoldaşına
yoldaşına
nihayet
nihayet
zaman
zaman
birbiri ardından
birbiri ardından
orada
orada
hepsi toplandığı
hepsi toplandığı
dediler ki
dediler ki
sonrakiler
sonrakiler
öncekiler için
öncekiler için
Rabbimiz
Rabbimiz
bunlar
bunlar
bizi saptırdılar
bizi saptırdılar
bunlara ver
bunlara ver
azab
azab
bir kat daha
bir kat daha
ateşten
*
ateşten
(Allah) dedi
(Allah) dedi
hepsi için vardır
hepsi için vardır
bir kat fazla
bir kat fazla
ancak
ancak
siz bilmezsiniz
*
siz bilmezsiniz

7:39
dediler ki
dediler ki
öncekiler
öncekiler
sonrakilere
sonrakilere
yoktur
yoktur
sizin
*
sizin
bize
bize
hiç
hiç
üstünlüğünüz;
üstünlüğünüz;
o halde siz de tadın
o halde siz de tadın
azabı
azabı
karşılık
karşılık
olduklarınıza
olduklarınıza
kazanıyor
kazanıyor

7:40
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
yalanlayan
yalanlayan
bizim ayetlerimizi
bizim ayetlerimizi
ve kibirlenenler
ve kibirlenenler
onlara
onlara
açılmayacak
*
açılmayacak
onlara
onlara
kapıları
kapıları
gök
gök
ve
ve
onlar giremeyeceklerdir
onlar giremeyeceklerdir
cennete
cennete
kadar
kadar
geçinceye
geçinceye
deve
deve
içinden
içinden
deliği
deliği
iğne
iğne
ve işte böyle
ve işte böyle
cezalandırırız
cezalandırırız
suçluları
suçluları