Sayfa
154
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey oğulları
Adem
alın
süs(lü güzel giysiler)inizi'
her
*
mesci(de gidişiniz)de
ve yeyin
ve için
fakat israf etmeyin
*
çünkü O
sevmez
*
israf edenleri
de ki
kim
haram etti
süsü
Allah'ın
çıkardığı
*
kulları için
ve güzel
rızıkları
*
de ki
O
kimselerindir
inanan(larındır)
hayatında
*
dünya
yalnız onlarındır
günü de
kıyamet
işte böyle
biz açıklıyoruz
ayetleri
bir topluluk için
bilen
de ki
kesinlikle
haram etmiştir
Rabbim
fuhuşları
(gerek)
açığını
onun
(gerek)
kapalısını
ve günahı
ve saldırmayı
yere
haksız
ve
ortak koşmayı
Allah'a
bir şeyi
indirmediği
*
hakkında
hiçbir delil
ve
söylemenizi
hakkında
Allah
şeyler
bilmediğiniz
*
ve her
ümmetin
bir süresi vardır
ne zaman ki
gelince
süreleri
geri kalmazlar
*
bir an
ve ne de
öne geçemezler
ey oğulları
Adem
eğer
size gelirse
elçiler
kendi içinizden
anlattıkarında
size
ayetlerimi
kimselere
korunan
ve uslanan
yoktur
korku
üzelerine
ve
onlar
üzülmeyeceklerdir
kimseler
yalanlayan
ayetlerimizi
ve büyüklenenler
onlara karşı
işte onlar
halkıdır
ateş
onlar
orada
sürekli kalacaklardır
kim olabilir?
daha zalim
kimseden
uyduran
karşı
Allah'a
yalan
ya da
yalanlayan
O'nun ayetlerini
onlara
erişir
nasipleri
Kitaptan
*
nihayet
gelince
*
elçilerimiz
canlarını alırken
diyecekler
hani nerede?
olduklarınız
*
yalvarmış
başkasına
*
Alah'tan
dediler
sapıp kayboldular
bizden
ve şahidlik ettiler
aleyhlerine
kendi
kendilerinin
olduklarına
kafirler