Ziyaretçi
Sayfa
166
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
zaman
onlara geldiği
bir iyilik
derler
bizimdir
bu
eğer
kendilerine ulaşırsa
bir kötülük
uğursuz sayarlardı
Musa
kimseleri
ve beraberindeki
iyi bilinki
ancak
onların uğursuzluğu
katındadır
Allah
fakat
çokları
bilmezler
*
ve dediler ki
ne kadar
getirsen de bize
bir
*
mu'cize
bizi büyülemek için
onunla;
değiliz
biz
sana
inanacak
biz de gönderdik
onların üzerine
tufan
ve çekirge
ve kımıl (haşerat)
ve kurbağalar
ve Kan
mu'cizeler olarak
ayrı ayrı
ama yine büyüklük tasladılar
ve oldular
bir topluluk
suçlu
ne zaman ki
çökünce
üzerlerine
azab
dediler
Ey Musa
du'a et
bizim için
Rabbine
üzerine
verdiği söz
sana
eğer
kaldırırsan
bizden
azabı
muhakkak inanacağız
sana
ve mutlaka göndereceğiz
seninle beraber
oğullarını
İsrail
ne zaman
biz kaldırsak
onlardan
azabı
kadar
bir süreye
onlar
geçirecekleri
hemen
onlar
yeminlerini bozarlar
biz de öc aldık
onlardan
onları boğduk
yemm(su)da
*
çünkü onlar
yalanlamışlardı
ayetlerimizi
ve olmuşlardı
onları
umursamaz
ve mirasçı kıldık
milleti
olan
*
hor görülüp ezilmekte
doğularına
yerin
ve batılarına
öyle ki
bereketlendirdik
içini
ve tam yerine geldi
(verdiği) sözü
Rabbinin
güzel
üzerine
oğulları
İsrail
yüzünden
sabretmeleri
ve yıktık
şeyleri
yapageldiği
*
Fir'avn'ın
ve kavminin
ve
oldukları
yükselttiyor (sarayları)