Ziyaretçi
Sayfa
165
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dediler
inandık
Rabbine
alemlerin
Rabbine
Musa'nın
ve Harun'un
dedi
Fir'avn
inandınız mı?
ona
önce
ben izin vermeden
*
size
muhakkak ki
bu
bir tuzaktır
kurduğunuz
şehirde
*
çıkarmak için
oradan
halkını
ama yakında
bileceksiniz
elbette keseceğim
ellerinizi
ve ayaklarınızı
çaprazlama
*
sonra
asacağım
hepinizi
dediler ki
biz zaten
Rabbimize
*
döneceğiz
ve
öc almıyorsun
bizden
dışında
inanmamız
*
ayetlerine
Rabbimizin
zaman
bize geldiği
Rabbimiz
boşalt
üzerimize
sabır
ve bizi öldür
müslümanlar olarak
dedi ki
ileri gelen bir topluluk
kavminden
*
Fir'avn
bırakacak mısın?
Musa'yı
ve kavmini
bozgunculuk yapsınlar diye
yeryüzünde
*
ve seni terk edip
ve tanrılarını
dedi
biz öldüreceğiz
onların oğullarını
ve sağ bırakacağız
kadınlarını
ve biz daima
onların üstünde
eziciler olacağız
dedi
Musa
kavmine
yardım isteyin
Allah'tan
ve sabredin
şüphesiz
yeryüzü
Allah'ındır
onu verir
kimseye
dilediği
kullarından
*
ve sonuç
korunanlarındır
dediler
bize işkence edildi
önceden
*
sen bize gelmezden
*
ve
sonradan
sen bize geldikten
*
dedi
umulur ki
Rabbiniz
yok eder
*
düşmanınızı
ve sizi hakim kılar
yeryüzüne
*
böylece bakar
nasıl
hareket edeceğinize
ve andolsun
biz tuttuk
ailesini
Fir'avn
yıllarca
ve darlığıyla
ürünlerin
*
belki (diye)
öğüt alırlar