Sayfa
18
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve dediler ki
Yahudiler
değiller
Hıristiyanlar
üzerinde
bir şey (temel)
ve dediler ki
Hıristiyanlar da
değildirler
Yahudiler
üzerinde
bir şey (temel)
oysa onlar
okuyorlar
Kitabı
böylece
söylediler
kimseler
bilmeyen(ler)
*
benzerini
onların sözlerinin
artık Allah
hüküm verecektir
aralarında
günü
kıyamet
şey hakkında
oldukları
onda
ihtilaf halinde
ve kim olabilir
daha zalim
kimseden
men eden
mescidlerinde
Allah'ın
anılmasına
*
içinde
isminin
ve çalışandan
onların harabolmasına
*
işte
yoktur
olmaları
onlar için
girmeleri
*
dışında
korka korka
onlar için vardır
dünyada
*
rezillik
ve vardır
ahirette
*
azap
büyük bir
ve Allah'ındır
doğu da
batı da
nereye
dönerseniz
oradadır
yüzü (zatı)
Allah'ın
şüphesiz
Allah'(ın)
(rahmeti ve ni'meti) boldur
(her şeyi) bilendir
ve dediler ki
edindi
Allah
çocuk
O yücedir
bilakis
onundur
ne varsa
göklerde
*
ve yerde
hepsi
O'na
boyun eğmiştir
(O) yaratıcısıdır
göklerin
ve yerin
zaman
hükmettiği
bir işe (şeye)
şüphesiz sadece
der
ona
ol
hemen oluverir
dediler ki
kimseler
bilmeyen(ler)
*
değil miydi?
bizimle konuşmalı
Allah
ya da
bize gelmeli
bir ayet (mu'cize)
işte böyle
söyle(mişler)di
kimseler
onlardan önceki(ler de)
*
benzerini
onların dediklerinin
birbirine benzedi
kalbleri
elbette
iyice açıkladık
ayetleri
kavimler için
bilmek isteyen
doğrusu biz
seni gönderdik
gerçekle
müjdeleyici
ve uyarıcı olarak
değilsin
sen sorumlu
halkından
*
cehennem