Sayfa
185
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
eğer
isterlerse
sana hile yapmak
*
şüphesiz
sana yeter
Allah
O
ki
seni destekledi
yardımıyle
ve mü'minleri
ve uzlaştırdı
arasını
onların kalblerinin
şayet
sen verseydin
bulunan
*
yeryüzünde
herşeyi
yine de uzlaştıramazdın
*
arasını
onların kalblerinin
fakat
Allah
uzlaştırdı
onların arasını
çünkü O
daima üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir
Ey
peygamber
sana yeter
Allah
ve kimselere
sana tabi olanlara
mü'minlerden
*
Ey
peygamber
teşvik et
mü'minleri
savaşa
*
eğer
olursa
sizden
yirmi (kişi)
sabreden
yenerler
iki yüz(kafir)i
ve eğer
olursa
sizden
yüz (kişi)
yenerler
bin (kişiyi)
kimselerden
*
kafir(ler)
çünkü onlar
bir topluluktur
anlamaz
*
şimdi
hafifletti
Allah
sizden
ve bildi
sizde bulunduğunu
*
zayıflık
bundan böyle
olsa
sizden
yüz (kişi)
sabreden
yenerler
iki yüz(kafir)i
ve eğer
olsa
sizden
bin (kişi)
yenerler
iki bin(kafir)i
izniyle
Allah'ın
Allah
beraberdir
sabredenlerle
yakışmaz
*
hiçbir peygambere
olmak
*
sahibi
esirler
kadar
ağır basıncaya
yeryüzünde
*
siz istiyorsunuz
geçici malını
dünya
Allah ise
istiyor
ahireti
Allah
daima üstün
hüküm ve hikmet sahibidir
eğer olmasaydı
bir yazı
Allahtan
*
geçmiş
size mutlaka dokunurdu
dolayı
aldığınız fidyeden
bir azab
büyük
artık yeyin
aldığınız ganimetten
*
helal
(ve) temiz olarak
ve korkun
Allah'tan
şüphesiz
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir