Ziyaretçi
Sayfa
186
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey
peygamber
söyle
kimselere
bulunan
ellerinizde
esirlerden
*
eğer
bilirse
Allah
olduğunu
sizin kalblerinizde
bir hayır
size verir
daha hayırlısını
(fidye)den
alınan
sizden
ve bağışlar
sizi
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
eğer
isterlerse
sana hainlik yapmak
muhakkak
hainlik yapmışlardı
Allah'a da
daha önce
*
bu yüzden imkan verdi
onlara karşı
Allah
bilendir
yerli yerince yapandır
şüphesiz
onlar ki
inandılar
ve hicret ettiler
ve savaştılar
mallarıyla
ve canlarıyla
yolunda
*
Allah
ve onlar ki
barındırdılar
ve yardım ettiler
işte onlar
bir kısmı
velisidir
bir kısmının
ve kimseler
inanan(lar)
ve
hicret etmeyenler
yoktur
size
onların velayetinden
*
bir şey
*
kadar
onlar hicret edinceye
fakat
yardım isterlerse
dinde
*
sizin üzerinize borçtur
yardım etmeniz
yalnız olmaz
karşı
bir topluma
aranızda
ve aralarında
andlaşma bulunan
Allah
yaptıklarınızı
*
görmektedir
kimseler
inkar eden(ler)
bazıları
velisidirler
diğerlerinin
eğer bunu yapmazsanız
*
olur
fitne
yeryüzünde
*
ve bir kargaşa
büyük
onlar ki
inandılar
ve hicret ettiler
ve savaştılar
yolunda
*
Allah
ve onlar ki
barındırdılar
ve yardım ettiler
işte
onlardır
mü'minler
gerçek
onlar için vardır
bağışlanma
ve rızık
bol
ve onlar ki
inandılar
sonradan
*
ve hicret ettiler
ve savaştılar
sizinle beraber
işte onlar
sizdendir
ve sahipleri
rahim (akrabalar)
birbirlerine
daha yakındırlar
birbirlerine
göre
Kitabına
Allah'ın
şüphesiz
Allah
her
şeyi
bilir