Ziyaretçi
Sayfa
187
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 9, Et-Tevbe (Tevbe)
ihtardır
Allahtan
*
ve Elçisinden
kimselere
*
andlaşma yaptığınız
müşriklerden
*
dolaşın
yeryüzünde
*
dört
ay
ve bilin ki
siz
değilsiniz
aciz bırakacak
Allah'ı
ve şüphesiz
Allah
rezil perişan edecektir'
kafirleri
ve duyurudur
Allahtan
*
ve Elçisinden
insanlara
*
günü
Hac
en büyük
şüphesiz
Allah
uzaktır
puta tapanlardan
*
ve Elçisi
eğer
tevbe ederseniz
bu
daha iyidir
sizin için
ve eğer
dönerseniz
bilin ki
siz
değilsiniz
aciz bırakacak
Allah'ı
ve müjdele
kimselere
inkar eden(lere)
bir azabı
acı
ancak hariç
kimseler
andlaşma yaptığınız
müşriklerden
*
sonra
size eksik bırakmayan
*
hiçbir şeyi
ve
arka çıkmayanlar
size karşı
hiç kimseye
tamamlayın
onların
andlaşmalarını
kadar
tanıdığınız süreye
şüphesiz
Allah
sever
korunanları
zaman
geçtiği
aylar
haram
öldürün
ortak koşanları
nerede
bulursanız onları
ve onları yakalayın
ve hapsedin
ve otur(up) bekleyin
onları
her
gözetleme yerinde
eğer
tevbe ederlerse
ve kılarlarsa
namazı
ve verirlerse
zekatı
serbest bırakın
yollarını
çünkü
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
ve eğer
birisi
ortak koşanlardan
*
aman dilerse
onu yanına al
ta ki
işitsin
sözünü
Allah'ın
sonra
onu ulaştır
güvenli bir yere
böyle (yap)
çünkü onlar
bir topluluktur
bilmez
*