Ziyaretçi
Sayfa
204
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
edinenler var
*
bir mescid
zarar vermek (için)
ve nankörlük etmek (için)
ve ayrılık sokmak (için)
arasını
mü'minlerin
ve gözetlemek (için)
kimseyi
savaşan
Allah
ve Elçisiyle
önceden
*
ve yemin edecekler
biz istemedik
*
başkasını
iyilik(ten)
oysa Allah
şahidtir
onların
yalan söylediklerine
namaza durma
*
orada
asla
mescid (ise)
kurulan
üzere
takva
ilk
*
günden
elbette daha uygundur
(namaza) durmana
*
içinde
onda vardır
erkekler
seven
temizlenmeyi
*
ve Allah
sever
temizlenenleri
kimse mi?
kuran
yapısını
üzerine
korku
Allah'tan
*
ve rıza
hayırlıdır
yoksa
kimse mi?
kuran
yapısını
kenarına
*
bir uçurum
çökecek
ve yuvarlanan
onunla birlikte
ateşine
*
cehennem
ve Allah
doğru yola iletmez
*
topluluğunu
zalimler
ileri gitmez
*
binaları
inşa ettikleri
*
bir kuşku olmaktan
yüreklerinde
*
dışında
parçalanması
*
kalbleri
Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
۞
şüphesiz
Allah
satın almıştır
mü'minlerden
*
canlarını
ve mallarını
kendilerinin olmak üzere
*
cennet
savaşırlar
yolunda
*
Allah
öldürürler
ve öldürülürler
bir sözdür
üstlendiği
gerçek
Tevrat'ta
*
ve İncil'de
ve Kur'an'da
ve kim
daha çok durabilir
sözünde
Allah'tan
*
o halde sevinin
alışverişinizden
yaptığınız
*
O'nunla
ve işte
o
başarıdır
büyük