Ziyaretçi
Sayfa
207
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey
kimseler
inanan(lar)
savaşın
kimselerle
yakınınızda bulunan
kafirlerden
*
ve bulsunlar
sizde
bir katılık
ve bilin ki
şüphesiz
Allah
beraberdir
korunanlarla
ve ne zaman
indirilse
*
bir sure
onlardan
kimi
der
hanginizin
artırdı
bu
imanını
fakat
kimselerin
inanan(lar)
artırır
imanını
ve onlar
sevinirler
fakat gelince
kimselere
yüreklerinde
*
hastalık olan(lara)
katmıştır onların
pislik
pisliklerine
*
ve ölürler
onlar
kafirler olarak
görmüyorlar mı?
*
kendilerinin
sınandıklarını
her
*
yıl
bir kez
veya
iki kez
yine de
tevbe etmiyor
*
ve
onlar
öğüt almıyorlar
ve ne zaman ki
indirildi
*
bir sure
bakarlar
kimisi
diğerine
*
mu?
sizi görüyor
birisi
*
sonra
sıvışırlar
çevirmiştir
Allah
onların kalblerini
oldukları için
bir topluluk
anlamaz
*
andolsun
size gelmiştir
bir Elçi
içinizden
*
ağır gelen
ona
sıkıntıya uğramanız
*
düşkün
size
mü'minlere
şefkatli
merhametlidir
eğer
yüz çevirirlerse
de ki
bana yeter
Allah
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
O'na
dayandım
ve O
rabbidir
Arş'ın
büyük