Sayfa
208
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 10, Yunus (Yunus)
Elif Lâm Râ
bunlar
ayetleridir
Kitab'ın
hikmetli
mı geldi?
insanlara
tuhaf
vahyetmemiz
*
bir adama
*
içlerinden
diye
uyarsın
insanları
ve müjdelesin
kimselere
iman edenlere
(ki) şüphesiz
onlar için vardır
makamı
doğruluk
katında
Rableri
dediler ki
kâfirler
şüphesiz
bu
bir büyücüdür
apaçık
şüphesiz
sizin Rabbiniz
Allah'tır
ki
yarattı
gökleri
ve yeri
altı
*
günde
sonra
kuşattı
Arş'ı
*
düzene koydu
işleri
yoktur
kimse
şefaat edecek
dışında
O'nun izni
*
*
işte budur
Allah
Rabbiniz olan
O'na kulluk edin
Düşünüp öğüt almaz mısınız?
*
O'nadır
dönüşü
hepinizin
vaadi
Allah'ın
gerçektir
O'dur
ilk kez başlatan
yaratmayı
sonra
onu tekrarlayan
karşılıklarını vermek üzere
kimselere
iman eden(lere)
ve ameller işleyen(lere)
salih
adaletli bir şekilde
ve kiimselere
inkâr eden(lere)
vardır
bir içecek
kaynar sudan
*
ve bir azap
acıklı
dolayı
olmalarından
inkâr ediyor(lar)
O'dur
yapan
*
güneşi
bir ışık
ve ayı
bir nur
ve düzenleyen
belli menzillere göre
bilmeniz için
sayısını
yılların
ve hesabını
yaratmamıştır
*
Allah
bütün bunları
dışında
hak olmak
etraflıca açıklıyor
ayetlerini
bir topluluk için
bilen
şüphesiz
ardarda gelmesinde
*
gece
ve gündüzün
yarattıklarında
*
Allah'ın
göklerde
*
ve yerde
ayetler vardır
bir topluluk için
sakınan