Ziyaretçi
Sayfa
218
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve dedi ki
Firavun
bana getirin
bütün
sihirbazları
bilgin
ne zaman ki
gelince
Sihirbazlar
dedi
onlara
Musa
atın
şeyleri
siz
atacağınız
zaman
attıkları
dedi ki
Musa
şeyler
sizin getirdiğiniz
(onunla)
sihirdir
şüphesiz
Allah
onu boşa çıkaracaktır
şüphesiz
Allah
düzeltmez
*
işlerini
bozguncuların
ortaya çıkarır
Allah
hakkı
sözleriyle
şayet
hoşlanmasalar da
suçlular
olmadı
iman eden
Musa'ya
başka
bir genç takımdan
kavminden
*
korkusuyla
*
Firavundan
*
ve adamlarının
kötülük etmeleri
*
ve şüphesiz
Firavun
iyice büyüklenmişti
yeryüzünde
*
ve şüphesiz o
kimselerdendi
çok aşırı giden
ve dedi ki
Musa
Ey kavmim
eğer
siz
iman ettiyseniz
Allah'a
O'na
güvenin
eğer
siz
teslim olduysanız
onlar da dediler ki
Allah'a
*
güvendik
Rabbimiz
bizi kılma
*
bir fitne
topluluğu için
zalimler
ve bizi kurtar
rahmetinle
topluluğundan
*
kâfirler
ve vahyettik
Musa'ya
*
ve kardeşine
diye
hazırlayın
kavminiz için
Mısır'da
evler
ve edinin (diye)
evlerinizi
ibadethane
ve kılın (diye)
namaz
ve müjdele
Mü'minleri
ve dedi ki
Musa
Rabbimiz
şüphesiz sen
verdin
Firavun'a
ve adamlarına
süs(ler)
ve mallar
hayatında
*
dünya
Rabbimiz
saptırmaları için mi?
senin yolundan
*
Rabbimiz
yok et
onların mallarını
*
ve bağla
üzerini
kalplerinin
(ki) iman etmesinler
*
kadar
görünceye
azabı
acıklı