Ziyaretçi
Sayfa
219
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
(Allah) dedi ki
muhakkak
kabul edildi
duanız
doğru yolda devam edin
ve
uymayın
yollarına
kimselerin
bilmeyen(lerin)
*
۞
ve geçirdik
oğullarını
İsrail
denizden
onların peşlerine düştüler
Firavun
ve askerleri de
taşkınlıkla
ve düşmanlıkla
sonunda
zaman
onu yakaladığı
boğulma
dedi
iman ettim
elbette
olmadığına
ilah
başka
kimseden
iman ettiği
kendisine
oğullarının
İsrail
ve ben de
Müslümanlardanım
*
şimdi mi?
oysa
isyan etmiştin
daha önce
ve olmuştun
bozgunculardan
*
bugün
kurtaracağız
senin bedenini
olman için
kimseler için
kendinden sonraki
bir ibret
gerçekte ise
çoğu
insanlardan
*
ayetlerimizden
*
habersizdirler
andolsun
yerleştirdik
oğullarını
İsrail
bir yere
iyi
ve onları rızıklandırdık
temiz şeylerle
*
ayrılığa düşmediler
*
kadar
kendilerine gelinceye
ilim
şüphesiz
Rabbin
hükmünü verir
aralarında
günü
kıyamet
hususlarda
oldukları
onda
ayrılığa düştükleri
eğer
isen
içinde
kuşku
şeyden
indirdiğimiz
sana
o halde sor
kimselere
okuyan(lara)
kitap
senden önce
*
andolsun ki
sana geldi
gerçek
Rabbinden
*
sakın
olma
şüpheye düşenlerden
*
ve sakın
olma
kimselerden
*
yalanlayan(lar)
ayetlerini
Allah'ın
yoksa olursun
hüsrana uğrayanlardan
*
şüphesiz
kimseler
kesinleşmiş olan(lar)
haklarında
sözü
Rabbinin
iman etmezler
*
bile
gelse
bütün
ayetler
kadar
görünceye
azabı
acıklı