Ziyaretçi
Sayfa
220
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
bulunsaydı ya!
bir kasaba
*
iman eden
kendine yarar sağlayan
imanı
dışında
kavminin
Yunus
ne zaman ki
iman ettiler
kaldırdık
üzerlerinden
azabını
rezillik
hayatında
*
dünya
ve onları yararlandırdık
belli bir süreye kadar
*
ve şayet
dileseydi
Rabbin
iman ederdi
kimseler
bulunan
yeryüzünde
hepsi
topluca
sen mi?
zorlayacaksın
insanları
kadar
oluncaya
mü'min
değildir
mümkün
hiç kimsenin
iman etmesi
*
dışında
izni
Allah'ın
O gönderir
iğrenç azabı
üzerlerine
kimselerin
akıl erdiremeyen(ler)
*
de ki
bir bakın
neler olduğuna
göklerde
*
ve yerde
bir şey kazandırmaz
*
ayetler
ve uyarılar
bir topluluğa
*
iman etmeyen
*
mı?
bekliyorlar
başkasını
benzerinden
(başlarına gelen) günlerin
geçmiş olanların
*
kendilerinden önce
*
de ki
bekleyin bakalım
şüphesiz ben de
sizinle birlikte
bekleyenlerdenim
*
Sonra
kurtarırız
peygamberlerimizi
ve kimseleri
iman eden(leri)
işte böyle
bir haktır
üzerimize
kurtarmak
Mü'minleri
de ki
Ey
insanlar
eğer
iseniz
içinde
bir kuşku
benim dinimden
*
(bilin ki)
ben tapmıyorum
şeylere
sizin taptıklarınız
başka
*
Allah'tan
ancak
kulluk ederim
Allah'a
sizin canınızı alacak olan
*
ve ben emrolundum
olmakla
*
mü'minlerden
*
ve
çevir
yüzünü
dine
hanif olan
ve
olma
ortak koşanlardan
*
ve
tapma
bırakıp
*
Allah'ı
şeylere
sana yararı dokunmayan
*
ne de
sana zararı dokunmayan
eğer
böyle yaparsan
şüphesiz sen
o zaman
zalimlerden olursun
*