Ziyaretçi
Sayfa
221
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
eğer
sana verirse
Allah
bir sıkıntı
yoktur
giderecek
onu
başka
O'ndan
ve eğer
senin için dilerse
bir iyilik
yoktur
geri çevirecek
O'nun lütfunu
verir
bunu
kimseye
dilediği
kullarından
*
ve O
bağışlayıcıdır
merhamet edicidir
de ki
Ey
insanlar
muhakkak
size gelmiştir
hak
Rabbinizden
*
kim
hidayet bulursa
şüphesiz
hidayet bulmuştur
kendi yararına
ve kim de
sapıtırsa;
şüphesiz
sapıtmıştır
kendi aleyhine
değilim
ben
sizin üzerinize
bir vekil
uy
şeye
vahyedilen
sana
ve sabret
kadar
hükmünü verinceye
Allah
ve O
en hayırlısıdır
hüküm verenlerin
Sura 11, Hud (Hud)
Elif Lâm Râ
bir Kitap'tır
sağlamlaştırılmış
ayetleri
sonra
etraflıca açıklanmış
tarafından
*
hikmet sahibi
ve her şeyden haberdar
öyle ki
kulluk etmeyin
başkasına
Allah'tan
şüphesiz ben
size
O'nun tarafından
bir uyarıcıyım
ve müjdeleyiciyim
ve
bağışlanma dileyin
Rabbinizden
sonra
tevbe edin
O'na
sizi yararlandırsın
nimetlerden
güzel
bir süreye kadar
*
belirli
ve versin
her
sahibine
ihsan
kendi ihsanını
ve eğer
yüz çevirirseniz
gerçekten ben
korkarım
sizin hakkınızda
azabından
bir günün
büyük
Allah'adır
*
dönüşünüz
ve O
üzerine
her
şey
güç yetirendir
iyi bilin ki
onlar
bükerler
göğüslerini
gizlenmek için
ondan
yine iyi bilin ki
ne zaman
bürünseler
elbiselerine
bilir
şeyleri
gizledikleri
ve şeyleri
açığa vurdukları
şüphesiz O
bilendir
olanı
gönüllerde
۞