Ziyaretçi
Sayfa
226
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve yapıyordu
gemiyi
ve ne zaman
yanından geçse
onun
ileri gelenler
kavminden
*
alay ediyorlardı
onunla
dedi ki
eğer
alay ederseniz
bizimle
muhakkak biz de
alay edeceğiz
sizinle
gibi
sizin alay ettiğiniz
yakında
bileceksiniz
kime
geleceğini
azabın
rezil edici
ve ineceğini
başına
azabın
kalıcı
sonunda
zaman
geldiği
emrimiz
ve kaynadığında
tandır
dedik ki
bindir
ona
her şeyden
*
çifti
ikişer
ve aileni
dışındaki
olanlar
önceden
aleyhlerine
hüküm verilmiş
ve
iman edenleri
ve
zaten iman etmemişti
onunla beraber
dışında
çok az kimse
۞
ve dedi ki
haydi binin
ona
adıyladır
Allah'ın
yüzmesi de
ve durması da
şüphesiz
Rabbim
bağışlayıcıdır
rahmet edicidir
(Gemi)
geçirirken
onları
içinden
dalgaların
dağlar gibi;
ve seslendi
Nuh
oğluna
ve o (idi)
bir kenarda
*
Ey oğulcağızım
gel bin
bizimle birlikte
*
olma
beraber
kâfirlerle
(O) dedi ki
sığınacağım
bir dağa
*
o beni korur
sudan
*
dedi ki
yoktur
kurtulacak
bugün
emrinden
*
Allah'ın
dışında
kimselerin
merhamet ettiği
bu sırada girdi
aralarına
bir dalga
ve o da oldu
boğulanlardan
*
ve denildi
ey yer
çek
suyunu
ve ey gök
sen de tut
ve çekildi
su
ve bitirildi
iş
ve oturdu
üzerine
Cudi'nin
ve denildi
yok olsun
topluluğu
zalimler
ve seslendi
Nuh
Rabbine
ve dedi ki
Rabbim
şüphesiz
oğlum
benim ailemdendir
*
ve şüphesiz
senin vaadin
haktır
ve sen
en iyi hükmedenisin
hükmedenlerin