Sayfa
235
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve eğer
dileseydi
Rabbin
yapardı
insanları
ümmet
bir tek
ama hala
durmazlar
ihtilaf etmekten
hariç
kimseler
rahmet ettiği
Rabbinin
zaten bunun için
onları yarattı
ve yerine gelmiştir
sözü
Rabbinin
andolsun dolduracağım
cehennemi
cinlerden
*
ve insanlar(dan)
tamamen
her şeyi
anlatıyoruz
sana
haberlerinden
*
Peygamberlerin
olan
sağlamlaştıracak
onunla
kalbini
ve sana gelmiştir
bunda
*
bir hak
ve bir öğüt
ve bir uyarı
mü'minler için
ve de ki
kimselere
iman etmeyen(lere)
*
yapın
imkanınızın elverdiğini
*
biz de
yapmaktayız
ve bekleyin
biz de
beklemekteyiz
ve Allah'a aittir
gaybı
göklerin
ve yerin
ve O'na
döndürülür
işler
bütün
(öyleyse) O'na kulluk et
ve dayan
O'na
ve değildir
Rabbin
habersiz
yaptıklarınızdan
*
Sura 12, Yûsuf (Yusuf)
Elif Lâm Râ
bunlar
ayetleridir
Kitabın
apaçık
elbette biz
onu indirdik
bir Kur'an olarak
arapça
diye
anlayasınız
biz
anlatıyoruz
sana
en güzelini
kıssaların
vahyetmekle
*
sana
bu
Kur'an'ı
ve oysa
sen idin
ondan önce
*
kimselerden
bilmeyen
hani
demişti
Yusuf
babasına
ey babacığım
ben
(rü'yada) gördüm
(on) bir
on (bir)
yıldız
ve güneşi
ve ayı
gördüm ki onlar
bana
secde ediyorlardı