Ziyaretçi
Sayfa
234
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
o halde
olmasın
hiçbir
tereddüd
hakkında
taptıkları
onların
onlar tapmazlar
*
başkasına
gibi olandan
taptıkları
babalarının
daha önce
*
şüphesiz biz
vereceğiz
onların paylarını
olmadan
eksik
ve andolsun
verdik
Musa'ya
Kitab'ı
ayrılığa düşüldü
onda
eğer olmasaydı
bir söz
önceden geçmiş
tarafından
Rabbin
hüküm verilirdi
aralarında
şüphesiz onlar
içindedirler
bir tereddüt
bunun hakkında
gocundurucu
ve şüphesiz
tümünün
tastamam verecektir
*
Rabbin
onların yaptıklarını
şüphesiz O
şeylerden
yaptıkları
haberdardır
dosdoğru olun
gibi
emrolunduğun
ve kimseler
tevbe eden
seninle birlikte
ve
aşırı gitmeyin
şüphesiz O
şeyleri
yaptıklarınız
görmektedir
ve
meyletmeyin
kimselere
*
zulmeden(lere)
yoksa size dokunur
ateş
ve yoktur
sizin için
başka
*
Allah'tan
hiçbir
dost(lar)
sonra
asla
yardım göremezsiniz
ve kıl
namaz
iki tarafında
gündüzün
ve yakın vakitlerinde
gecenin
*
şüphesiz
iyilikler
giderir
kötülükleri
bu
bir öğüttür
ibret alanlara
ve sabret
şüphesiz
Allah
zayi etmez
*
ecirlerini
iyilik yapanların
değil miydi?
bulunmalı
nesillerden
*
sizden önceki
*
sahipleri
fazilet
alıkoyan
fesattan
*
yeryüzünde
*
dışında
çok azı
kendilerini
kurtardığımız
onlardan
peşine takıldılar
kimseler
zulmedenler
bulundukları refahın
*
içinde
ve oldular
suçlu kimseler
ve
değildi
Rabbin
helak edecek
o beldeleri
zulümle
ahalisi (iken)
ıslah edici