Ziyaretçi
Sayfa
237
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
nihayet
götürdüler
onu
ve karar verdiler
atmaya
*
dibine
*
kuyunun
ve biz vahyettik
O'na
andolsun haber vereceksin
onların işlerini
bu
ve onlar
hiç değillerken
farkında
ve geldiler
babalarına
akşamleyin
ağlayarak
dediler
Ey babamız
biz
gittik
yarışıyorduk
ve bırakmıştık
Yusuf'u
yanında
yiyeceğimizin
onu yemiş
kurt
fakat değilsin
sen
inanacak
bize
şayet
(söylesek de)
dosdoğru
ve getirdiler
üzeri
gömleğinin
kanlı
yalandan
dedi ki
herhalde
aldattıp sürüklemiş
sizi
nefisleriniz
bir işe
artık (tek çarem) sabretmektir
güzelce
ancak Allan'tan
yardım istenir
kaşı
dediğinize
*
ve geldi
bir kervan
gönderdiler
sucularını
sarkıttı
kovasını
dedi ki
Ey! müjde!
bu
bir oğlan!
ve onu sakladılar
ticaret için
halbuki Allah
biliyordu
şeyleri
onların yaptıkları
ve onu sattılar
bir pahaya
düşük
paraya
birkaç
ve idiler
ona karşı
isteksiz
*
ve dedi ki
kimse
onu satın alan
Mısır'lı
*
karısına
ona kıymet ver
iyi bak
belki
bize yararı dokunur
*
ya da
onu ediniriz
evlad
ve böylece
bir imkan verdik
Yusuf'a
o yerde
*
ve ona öğrettik
yorumunu
*
düşlerin
ve Allah
galip olandır
işinde
*
ama
çoğu
insanların
bilmezler
*
ne zaman ki
erişince
kuvvetli çağına
ona verdik
hüküm
ve ilim
işte böyle
mükafatlandırırız
güzel hareket edenleri