Sayfa
238
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve murad almak istedi
kadın
o (Yusuf)
onun evinde iken
*
onun nefsinden
*
ve kilitledi
kapıları
ve dedi
haydi gelsene
sen
dedi
sığınırım
Allah'a
şüphesiz
efendim
en güzel şekilde
bana baktı
şüphesiz
iflah olmaz
*
zalimler
andolsun
kadın arzu etmişti
onu
o da arzu etmişti
onu
eğer
görmeseydi
*
doğruyu gösteren delilini
Rabbinin
böylece
çevirmek istedik
ondan
kötülüğü
ve fuhşu
çünkü o
kullarımızdandır
*
ihlasa erdirilmiş
ve koşuştular
kapıya doğru
ve kadın yırttı
gömleğini
arkasından
*
ve rastladılar
kadının kocasına
yanında
kapının
(kadın) dedi ki
nedir?
cezası
kimsenin
isteyen
senin ailene
kötülük
başka
hapsolunmaktan
*
veya
bir azaptan
acıklı
(Yusuf) dedi ki
O
murad almak istedi
benden
*
ve şahidlik etti
bir şahid
kadının ailesinden
*
eğer
ise
gömleği
yırtılmış
önden
*
kadın doğrudur
o ise
yalancılardandır
*
ve şayet
ise
onun gömleği
yırtılmış
arkadan
*
kadın yalancıdır
o ise
doğrulardandır
*
ne zaman ki
gördüler
gömleğinin
yırtıldığını
arkadan
*
(kadına) dedi ki
şüphesiz bu
sizin hilenizdir
*
gerçekten
sizin hileniz
büyüktür
Yusuf
sen vazgeç
bundan
*
(kadın) sen de bağışlanmasını dile
günahının
çünkü sen
oldun
günahkarlardan
*
۞
ve dediler ki
birtakım kadınlar
şehirde
*
karısı
Vezir'in
murad almak istemiş
uşağının
nefsinden
*
muhakak
onun bağrını yakmış
sevda
elbette biz
onu görüyoruz
içinde
bir sapıklık
açık