Ziyaretçi
Sayfa
269
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve attı
yeryüzüne
*
dağlar
diye
sarsmasın
sizi
ve ırmaklar
ve yollar
umulur ki
doğru yolu bulursunuz
ve (nice) işaretler
ve yıldız(lar)la
onlar
yol bulurlar
midir?
yaratan
kimse gibi
yaratmayan
*
düşünmüyor musunuz?
*
ve eğer
saysanız
ni'metini
Allah'ın
sayamazsınız
*
doğrusu
Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir;
ve Allah
her şeyi bilir
gizlediğiniz
*
ve
açığa vurduğunuz
kimseler
taptıkları
başka
*
Allah'tan
yaratamazlar
*
hiçbir şey
zaten onlar
yaratılmaktadırlar
onlar ölüdürler
değildirler
diri
(fakat)
bilmezler
ne zaman
dirileceklerini
sizin tanrınız
tanrıdır
bir tek
ama
inanmayanların
*
ahirete
kalbleri
inkarcıdır
ve onlar
büyüklük taslarlar
gizli kalmaz
*
gerçekten
Allah'a
bilir
şeyleri
onların gizledikleri
ve şeyleri
açığa vurdukları
şüphesiz O
sevmez
*
büyüklük taslayanları
ve ne zaman ki
dendi
onlara
ne
indirdi
Rabbiniz
derler
masalları
evvelkilerin
yüklenmeleri için
kendi günahlarını
tam olarak
günü
kıyamet
ve bir kısmını
günahlarının
saptırdıkları kimselerin
*
bilgisizce
*
bak
ne kötü
şey
yükleniyorlar
kuşkusuz
tuzak kurmuşlardı
kimseler
onlardan önceki
*
yıktı (söktü)
Allah
binalarını
temellerinden
*
çökmüştü
başlarına
tavan
üstlerindeki
*
ve onlara gelmişti
azab
yerden
*
ummadıkları
*