Sayfa
268
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve  taşırlar
ağırlıklarınızı
(uzak)
şehirlere
olmadığınız
*
varıyor
dışında
zahmetler çekmek
canlar(ınız)
doğrusu
Rabbiniz
çok şefkatlidir
çok acıyandır
ve atları
ve katırları
ve merkepleri
binmeniz için
ve süs için
yaratmaktadır
şeyleri
sizin bilmediklerinizi
*
ve aittir
Allah'a
doğru
yol
fakat onun vardır
eğrisi de
şayet
dileseydi
doğru yola iletirdi
hepinizi
O'dur
indiren
*
gökten
*
bir su
sizin için
ondandır
içeceğ(iniz)
ve ondandır
(bitkiler)
onda
hayvanları otlattığınız
bitirmektedir
size
onunla
ekinler
ve zeytin
ve hurma
ve üzümler
ve
her çeşitten
meyvalar
şüphesiz
bunda
*
ibret vardır
bir toplum için
düşünen
hizmetinize verdi
sizin
geceyi
ve gündüzü
ve güneşi
ve ay'ı
ve yıldızlar da
boyun eğdirilmiştir
O'nun emriyle
şüphesiz
bunda
*
ibretler vardır
bir toplum için
aklını kullanan
ve vardır
yarattıklarında
sizin için
yeryüzünde
*
çeşitli
renklerdeki
şüphesiz
bunda
*
ibret vardır
bir toplum için
öğüt alan
O'dur
hizmetinize veren
*
denizi
yemeniz için
ondan
et
taptaze
ve çıkarmanız için
ondan
süsler
kuşanacağınız
ve görüyorsun ki
gemiler
denizi yara yara gitmektedir
onun içinde
aramanız için
O'nun lutfunu
*
ve olur ki
şükredersiniz