Ziyaretçi
Sayfa
270
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sonra
günü
kıyamet
onları rezil eder
ve derki
hani nerede?
ortaklarım
ettiğiniz
*
düşmanlık
haklarında
derler
olanlar
verilmiş
ilim
şüphesiz
rezillik
bugün
ve kötülük
üzerinedir
kafirler
kimseler
canlarını aldığı
meleklerin
zulmederlerken
nefislerine
diyerek
teslim olurlar
biz
*
yapmıyorduk
hiçbir
kötülük
hayır
şüphesiz
Allah
biliyor
şeyleri
sizin
yaptıklarınız
onun için girin
kapılarına
cehennemin
sürekli kalmak üzere
içinde
ne kötüdür
yeri
kibirlenenlerin
۞
ve dendi ki
kimselere
korunan(lara)
ne?
indirdi
Rabbiniz
dediler
hayr
kimseler için vardır
güzel iş yapan(lara)
bu
*
dünyada
güzellik
ve yurdu ise
ahiret
daha hayırlıdır
ve ne güzeldir
yurdu
korunanların
cennetlerine
adn
girerler
akan
altlarından
*
ırmaklar
onlar için vardır
orada
her şey
diledikleri
işte böyle
mükafatlandırır
Allah
korunanları
kimselere
canlarını aldıkları
melekler
iyi insanlar olarak
derler
selam
size
girin
cennete
karşılık
olduklarınıza
yapıyor(lar)
mi?
bekliyorlar
ille
kendilerine gelmesini
*
meleklerin
yahut
gelmesini
emrinin
Rabbinin
öyle
yapmıştı
kimseler (de)
onlardan önceki
*
onlara zulmetmedi
*
Allah
fakat
onlar
kendi kendilerine
zulmediyorlardı
nihayet onlara ulaştı
kötülükleri
yaptıklarının
*
ve kuşattı
onları
şey
onunla
*
alay ettikleri