Sayfa
273
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
nankörlük etmek için
karşı
kendilerine verdiğimize
öyleyse eğlenin
yakında
bileceksiniz
ve ayırıyorlar
şeylere
bilmedikleri
*
bir pay
verdiğimiz rızıktan
*
Allah'a andolsun ki
siz mutlaka sorulacaksınız
şeylerden
olduğunuz
uyduruyorlar
ve isnad ediyorlar
Allah'a
kızları
şanı yüce olan
ve kendilerine de
hoşlandıklarını
*
zaman
müjdelendiği
onlardan birine
kız çocuğu
kesilir
yüzü
kapkara
ve o
içi öfkeyle dolar
gizlenir
kavminden
*
dolayı
kötülüğünden
verilen müjdenin
*
ona
onu tutsun mu?
hakaretle
*
yoksa
onu gömsün mü?
toprağa
*
bak
ne kötü
hüküm veriyorlar
*
içindir
inanmayanlar
*
ahirete
sıfatlar
en kötü
(oysa) Allah'ındır
sıfatlar
en yüce
ve O
azizdir
hikmet sahibidir
ve eğer
cezalandırsaydı
Allah
insanları
yaptıkları (her) haksızlıkla
bırakmazdı
*
üzerinde (yeryüzünde)
hiçbir
canlı
fakat
onları erteler
bir süreye kadar
*
takdir edilen
zaman
geldiği
süreleri
asla
geri kalmazlar
bir sa'at (dahi)
ne de
ileri geçerler
ve isnad ediyorlar
Allah'a
şeyi
hoşlanmadıkları
ve uyduruyorlar
onların dilleri
yalan
hakkında
kendilerinin olacağı
en güzel sonucun
hiç yok ki
şüphe
mutlaka
onlara vardır
ateş
ve onlar
ona sürüleceklerdir
Allah'a andolsun ki
muhakkak
elçi gönderdik
milletlere
*
senden önceki
*
süsledi
onlara
şeytan
yaptıklarını
O
onların dostudur
bugün
ve onlar için vardır
bir azab
acıklı
ve
indirmedik
sana
Kitabı
dışında
açıklaman
onlara
şeyi
ayrılığa düştükleri
hakkında
ve yol gösterici
ve rahmet
bir kavim için
inanan