Sayfa
274
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve Allah
indirdi
gökten
*
bir su
ve diriltti
onunla
yeri
sonra
ölümünden
şüphesiz
vardır
bunda
elbette ibret(ler)
bir millet için
işiten
ve şüphesiz
sizin için
vardır
hayvanlarda
ibret(ler)
size içiriyoruz
olandan
onların karınlarında
*
arasıdan
*
fışkı
ile kan
süt
halis
lezzetli
içenler için
ve
meyvalarından
hurma ağaçlarının
ve üzümlerden
elde edersiniz
onlardan
sarhoşluk
ve bir rızık
güzel
şüphesiz
vardır
bunda
elbette ibret(ler)
bir toplum için
aklını kullanan
şöyle vahyetti
Rabbin
bal arısına
*
edin
*
dağlardan
*
evler
ve
ağaçlardan
ve
kurdukları çardaklardan
sonra
ye;
her çeşit
*
meyvalardan
ve yürü
yollarında
Rabbinin
boyun eğerek
çıkar
onun karınlarından
*
bir içecek
çeşit çeşit
renkleri
onda vardır
şifa
insanlara
şüphesiz
vardır
bunda
elbette bir ibret
bir millet için
düşünen
ve Allah
sizi yarattı
sonra
öldürür
ve içinizden
kimi
itilir
en reziline
*
ömrün
diye
hiçbir şeyi bilmez olsun
*
sonra
bilgiden
biraz
doğrusu
Allah
bilendir
kadirdir
Allah
üstün kıldı
kiminizi
üzerine
kiminiz
rızıkta
*
değildir
üstün kılınanlar
*
verip de
kendi rızıklarını
altında bulunanlara
*
*
ellerinin
onlar
onda
eşit olacak şekilde
ni'metini mi?
Allah'ın
inkar ediyorlar
Allah
yarattı
size
kendi nefislerinizden
*
eşler
ve yarattı
size
eşlerinizden
*
oğullar
ve torunlar
ve sizi besledi
güzel rızıklarla
*
hâlâ batıla mı?
inanıyorlar
ve ni'metine
Allah'ın
onlar
nankörlük ediyorlar