Ziyaretçi
Sayfa
279
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve elbette
biliyoruz
onların
dediklerini
muhakkak
ona öğretiyor
bir insan
dili
şahsın
nisbet ettikleri
ona
a'cemi (yabancıdır)
bu ise
bir dildir
Arapça
apaçık
şüphesiz
kimseleri
inanmayan(ları)
*
ayetlerine
Allah'ın
doğru yola iletmez
*
Allah
onlar için vardır
bir azab
acıklı
şüphesiz ancak
uydurur
yalanı
kimseler
inanmayan(lar)
*
ayetlerine
Allah'ın
işte
onlardır
yalancılar
inkar eden
*
Allah'ı
sonra
*
inandıktan
hariç
kimseler
(inkara) zorlanan
ve kalbi
mutmain olduğu halde
imanla
fakat
kimselere
açan
küfre
göğsünü
üzerlerine iner
bir gazab
Allahtan
*
ve onlar için vardır
bir azab
büyük
bu böyledir
şüphesiz onların
tercih etmelerindendir
hayatını
dünya
ahirete
*
ve şüphesiz
Allah'ın
doğru yola iletmeyeceğindendir
*
kavmi
inkar eden
onlar
kimselerdir
mühürlediği
Allah'ın
üzerini
kalbleri
ve kulaklarını
ve gözlerini
ve işte
onlardır
gafiller
hiç yok
şüphe
elbette onlar
ahirette
*
onlar
ziyana uğrayacaklardır
sonra
şüphesiz
Rabbin
(yanındadır)
hicret edenlerin
sonra
*
işkenceye uğratıldıktan
*
sonra
cihad edenlerin
ve sabredenlerin
elbette
Rabbin
bun(lar)dan sonra
*
elbette bağışlayandır;
esirgeyendir
۞