Ziyaretçi
Sayfa
280
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
o gün
gelir
her
nefis
uğraşır
kendi canı için
*
ve tam karşılığı verilir
herkese
nefse
yaptığının
*
onlara
asla
haksızlık edilmez
ve misal verir
Allah
misaliyle
bir kenti
idi
güven
huzur içinde
kendisine geliyordu
rızkı
bol bol
her
*
yerden
fakat nankörlük etti
ni'metlerine
Allah'ın
(bunun üzerine) ona taddırdı
Allah
elbisesi
açlık
ve korku
ötürü
oldukları
yapıyor(lar)
ve andolsun
onlara geldi
bir elçi
kendilerinden
onu yalanladılar
onları yakalayıverdi
azab
ve onlar
zulümlerine devam ederken
yeyin
size verdiği rızıktan
*
Allah'ın
helal
ve hoş (olarak)
ve şükredin
ni'metine
Allah'ın
eğer
ediyorsanız
O'na
kulluk
şüphesiz
haram kıldı
size
ölüyü
ve kanı
ve etini
domuz
ve şeyi
kesilen
başkasının
Allah'tan
adına
kim
mecbur kalırsa
saldırmadan
*
ve
sınırı da aşmadan
şüphesiz
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
ve
demeyin
ötürü
nitelendirmesinden
dillerinizin
yalan
şu
helaldir
şu ise
haramdır
sonra uydurmuş olursunuz
karşı
Allah'a
yalan
şüphesiz
kimseler
uyduran(lar)
karşı
Allah'a
yalan
iflah olmazlar
*
bir mefaattir
azıcık
ve onlara vardır
bir azab
acıklı
ve
olanlara da
Yahudi
haram kılmıştık
anlattıklarımızı
*
sana
bundan önce
*
değildik
onlara zulmediyor
fakat
ediyorlardı
onlar kendilerine
zulm