Ziyaretçi
Sayfa
281
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sonra
şüphesiz
Rabbin
kimseler için
işleyen(ler)
kötülük
cehaletle
sonra
tevbe edenler (için)
ardından
*
bunun
ve uslananlar (için)
elbette
Rabbin
bunlardan sonra
*
bağışlayandır
esirgeyendir
şüphesiz
İbrahim
idi
bir ümmet
O'na ita'at eden
Allah'ı
birleyen
ve
değildi
ortak koşanlardan
*
şükredici idi
O'nun ni'metlerine
onu seçmiş
ve iletmişti
yola
*
doğru
ve ona vermiştik
dünyada
*
iyilik
şüphesiz O
ahirette de
*
iyilerdendir
*
sonra
vahyettik
sana
uy
*
yoluna
İbrahim'in
hanif olan
ve
değildi
ortak koşanlardan
*
şüphesiz
(farz) kılındı
cumartesi günü
üzerinde
kimseler
ayrılığa düşen(ler)
onun
ve şüphesiz
Rabbin
elbette hükmünü verecektir
aralarında
günü
kıyamet
şey hakkında
onda
*
ayrılığa düştükleri
çağır
yoluna
*
Rabbinin
hikmetle
ve öğütle
güzel
ve onlarla mücadele et
(biçimde)
o
en güzel
kuşkusuz
Rabbin
işte O'dur
en iyi bilen
kimseleri
sapan(ları)
yolundan
*
ve O
(en iyi) bilendir
hidayete erenleri
ve eğer
ceza verecekseniz
ceza verin
aynısını
size verilen cezanın
*
onunla
ama
sabdederseniz
andolsun ki o
daha iyidir
sabredenler için
ve sabret
değildir
senin sabrın
başka
Allah(ın yardımından)
ve
üzülme
onlara
ve
düşme
sıkıntıya
*
kurdukları tuzaklardan
*
çünkü
Allah
beraberdir
kimselerle
korunan(larla)
ve kimselerle
onlar
iyilik eden(lerle)