Sayfa
286
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
şunlar
şeyndendir
vahyettiği
sana
Rabbinin
Hikmetten
*
edinme
*
ile bereber
Allah
tanrı
başka
sonra atılırsın
cehenneme
*
kınanmış olarak
uzaklaştırılmış olarak
size seçti (öyle) mi?'
Rabbiniz
oğulları
ve edindi (kendisine)
meleklerden
*
kadınlar
gerçekten siz
söylüyorsunuz
bir söz
büyük (çok tehlikeli)
andolsun
biz türlü biçimlerde anlattık
bu
*
Kur'an'da
düşünüp anlasınlar diye
fakat (bu)
artırmıyor
başkasını
nefretlerinden
de ki
eğer
olsaydı
O'nunla beraber
tanrılar
gibi
dedikleri
o zaman
onlar da ararlardı
sahibine
*
Arşın
bir yol
(haşa) münezzehtir O
ve uludur
onların dediklerinden
*
yücedir
çok
tesbih ederler
O'nu
gök
yedi
ve yeryüzü
ve kimseler
bunların içindeki
ve yoktur
hiçbir
şey
tesbih etmeyen
*
hamd ile
ama
siz anlamazsınız
*
onların tesbihlerini
şüphesiz O
halimdir
*
çok bağışlayandır
ve zaman
okuduğun
Kur'an
çekeriz
seninle (aranıza)
arasına
kimselerin
inanmayan(ların)
*
ahirete
bir perde
gizli
ve kılarız (koyarız)
üzerine
kableri
kabuklar
onu anlamalarına engel olacak
*
ve
kulaklarına
bir ağırlık
ve zaman
andığın
Rabbini
Kur'an'da
*
birliğini
dönüp
arkalarına
*
kaçarlar
biz
gayet iyi biliyoruz
ne sebeple
dinlediklerini
onların
dinlerken
*
seni
ve zaman
onlar
fısıldaşırken
zaman
dedikleri
zalimlerin
siz uymuyorsunuz
*
başkasına
bir adamdan
büyülenmiş
bak
nasıl
misaller verdiler
sana
bezetmelerle
şaştılar
artık bir daha
bulamazlar
yolu
ve dediler ki
mi?
biz iken
kemikler
ve ufalanmış toprak
biz miyiz?
diriltilecek
yaratılışla
yeni bir
۞