Sayfa
307
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ye
ve iç
ve aydın olsun
gözün
eğer
görürsen
insanlardan
*
birini
de ki
şüphesiz ben
adadım
Rahman için
oruç
asla
konuşmayacağım
bugün
hiçbir insanla
getirdi
onu
kavmine
taşıyarak
dediler
Ey Meryem
gerçekten
sen yaptın
bir iş
tuhaf korkunç'
ey kızkardeşi
Harun'un
değildi
*
baban
bir adam
kötü
ve
değildi
annen de
iffetsiz
(çocuğu) gösterdi
onlara
dediler ki
nasıl
konuşuruz
kimseyle
olan
beşikte
*
çocukla
(Çocuk) dedi
şüphesiz ben
kuluyum
Allah'ın
bana verdi
Kitabı
ve beni yaptı
peygamber
ve beni kıldı
bereketli
nerede
olursam
*
ve bana emretti
namaz kılmayı
ve zekat vermeyi
olduğum sürece
*
sağ
ve iyilik eder (kıldı)
anneme
ve beni yapmadı
*
bir zorba
baş kaldıran
ve esenlik verilmiştir
bana
gün
doğduğum
ve gün
öleceğim
ve gün
kaldırılacağım
diri olarak
işte
Îsa
oğlu
Meryem
söz
gerçek
hakkında
*
şüphe edip ayrılığa düştükleri
yakışmaz
*
Allah'a
edinmek
*
hiçbir
çocuk
O'nun şanı yücedir
zaman
hükmettiği
bir işi
sadece
der
ona
ol!
(o da) olur
ve şüphesiz
Allah
benim Rabbimdir
ve sizin Rabbinizdir
O'na kulluk edin
işte budur
yol
dosdoğru
ayrılığa düştüler
hizipler
kendi aralarından
*
artık vay haline
kimselerin
inkar eden
ötürü
görmekten
bir günü
büyük
ne güzel işitirler
onlar
ne güzel görürler
gün
bize geldikleri
ama
zalimler
bugün
içindedirler
sapıklık
apaçık