Sayfa
308
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
onları uyar
gününe (karşı)
hasret
o zaman
hükmedilir
işe
onlar
içinde iken
gaflet
ve onlar
iman etmezlerken
*
ancak biz
biz
varis oluruz
dünyaya
ve bulunanlara
onun üzerinde
ve bize
döndürülürler
an (hatırla)
Kitapta
*
İbrahim'i
gerçekten o
idi
çok doğru
bir peygamber
hani
demişti ki
babasına
ey babacığım
niçin?
tapıyorsun
şeylere
işitmeyen
*
ve
görmeyen
ve
yararı olmayan
sana
hiçbir
ey babacığım
bana
elbette
bana geldi
bir bilgi
*
sana gelmeyen
*
*
bana uy
seni ileteyim
bir yola
düzgün
ey babacığım
tapma
*
şeytana
çünkü
şeytan
Rahman'a
*
isyan etmiştir
ey babacığım
elbette ben
korkuyorum
diye
sana dokunacak
bir azab
Rahmandan
*
o zaman olursun
şeytanın
dostu
dedi ki
yüz mü çeviriyorsun?
sen
benim tanrılarımdan
*
Ey İbrahim
eğer
vazgeçmezsen
*
andolsun seni taşlarım
benden ayrıl git'
uzun süre
dedi
selam
sana
mağfiret dileyeceğim
senin için
Rabbimden
çünkü O
bana
*
çok lutufkardır
sizden ayrılıyorum
ve
yalvardıklarınızdan
başka
*
Allah'tan
ve yalnız yalvarıyorum
Rabbime
umarım ki
olmam
*
yalvarmakla
Rabbime
bahtsız
ne zaman ki
onlardan ayrıldı
ve
onların taptıklarından
başka
*
Allah'tan
biz armağan ettik
ona
İshak'ı
ve Ya'kub'u
ve hepsini
yaptık
peygamber
ve lutfettik
onlara
rahmetimizden
*
ve verdik
onlar için
dili
bir doğruluk
yüce
an
Kitapta
*
Musa'yı da
çünkü o
idi
içi temiz
ve idi
bir peygamber
nebi