Ziyaretçi
Sayfa
306
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey Yahya
tut
Kitabı
kuvvetle
ve ona verdik
hikmet
çocuk iken
ve bir rahmet
katımızdan
*
ve temizlik
ve oldu
sakınan (bir kimse)
ve iyilik ediciydi
ana babasına
ve
değildi
baş kaldıran
bir zorba
selam olsun!
ona
gün
doğduğu
ve gün
öleceği
ve gün
kaldırılacağı
diri olarak
an (hatırla)
Kitapta
*
Meryem'i
bir zaman
o ayrılıp çekilmişti
ailesinden
*
bir yere
doğu yönünde
çekmişti
onlarla arasına
*
bir perde
biz de gönderdik
ona
ruhumuzu (Cebrail'i)
göründü
ona
bir insan şeklinde
düzgün
(Meryem) dedi ki
şüphesiz ben
sığınırım
Rahman'a
senden
eğer
isen
korkuyor
dedi ki
sadece
ben
elçisiyim
Rabbinin
hediye edeyim diye
sana
bir erkek çocuğu
tertemiz
dedi
nasıl
olur
benim
oğlum
bana dokunmadı
*
bir insan
ve
ben değilim
iffetsiz
dedi
öyledir
dedi
Rabbin
O
bana
kolaydır
onu kılmak için
bir mu'cize
insanlara
ve bir rahmet
bizden
ve olup
iş
karara bağlanarak
۞
ona gebe kaldı
ve çekildi
onunla
bir yere
uzak
ve onu getirdi
doğum sancısı
dalı(nın altı)na
*
bir hurma
dedi
ey keşke
ölseydim
önce
bundan
ve idim
unutulsa
unutulanlar gibi
ona şöyle seslendi
altından
*
üzülme
*
gerçekten
var etti
Rabbin
alt tarafında
bir su arkı
silkele
sana doğru
dalını
hurma
dökülsün
üzerine
olgun hurma
taze