Sayfa
347
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve eğer
biz onlara acısaydık
ve kaldırsaydık
olanı
kendilerinde
sıkıntıdan
*
yine devam ederlerdi
azgınlıklarında
*
bocalamaya
andolsun
biz onları yakaladık
azab ile
ama yine
boyun eğmediler
Rabblerine
ve
O'na yalvarmıyorlar
nihayet
zaman
açtığımız
üzerlerine
kapısı
bir azab
*
şiddetli
derhal
onlar
O'nun içinde
şaşkın ve umutsuz kalırlar
ve O'dur
inşa eden
*
sizin için
kulağı
ve gözleri
ve gönülleri
az
ne kadar
şükrediyorsunuz
ve O'dur
sizi yaratıp yayan
*
yeryüzünde
*
ve O'nun (huzurunda)
toplanacaksınız
ve O'dur
yaşatan
*
ve öldüren
ve O'nun(eseri)dir
değişmesi
gecenin
ve gündüzün
aklınızı kullanmıyor musunuz?
*
hayır
onlar da dediler
gibi
ne
dedi (ise)
evvelkiler
dediler ki
zaman mı?
öldüğümüz
ve olduğumuz
toprak
ve kemik
biz mi?
diriltileceğiz
andolsun
yapıldı
bize
ve atalarımıza
bu (tehdid)
bizden önce
*
değildir
bu
başka bir şey
masallarından
evvelkilerin
de ki
kimindir?
dünya
ve bulunanlar
içinde
eğer
iseniz
biliyor
diyecekler
Allah'ındır
de ki
düşünmüyor musunuz?
*
de ki
kimdir?
Rabbi
göğün
yedi
ve Rabbi
Arş'ın
büyük
diyecekler
Allah'ındır
de ki
korkmuyor musunuz?
*
de ki
kimdir?
elinde olan
melekutu (mülkü ve yönetimi)
her
şeyin
ve O
koruyup kollayan
fakat
korunup kollanmayan
kendisi
eğer
iseniz
biliyor
diyecekler
Allah'a aittir
de ki
nasıl?
büyüleniyorsunuz