Ziyaretçi
Sayfa
348
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
doğrusu
biz onlara getirdik
hakkı
onlarsa
yalancıdırlar
edinmemiştir
*
Allah
hiçbir
çocuk
ve
yoktur
O'nunla beraber
hiçbir
tanrı
öyle olsaydı
götürürdü
her
tanrı
kendi yarattığını
*
ve üstün gelmeğe çalışırdı
onlardan biri
üzerine
diğeri
münezehtir (uzaktır)
Allah
onların tanımlamalarından
*
(O) bilir
görünmeyeni
ve görüneni
ve yücedir
şeylerden
onların ortak koştukları
de ki
Rabbim
eğer
mutlaka bana göstereceksen
şeyi
onların tehdidedildikleri
Rabbim
beni bırakma
*
içinde
kavmin
zalim
şüphesiz biz
sana göstermeğe
*
*
şeyi
onları tehdidettiğimiz
elbette kadiriz
savuştur
şeyle
o
en güzel
kötülüğü
biz
biliyoruz
(seni) nasıl vasıflandıracaklarını
*
ve de ki
Rabbim
sığınırım
sana
kışkırtmalarından
*
şeytanların
ve sığınırım
sana
Rabbim
yanıma uğramalarından
*
nihayet
zaman
geldiği
onlardan birine
ölüm
der ki
Rabbim
beni geri döndür
böylelikle
yapayım
yararlı bir iş
yerde (dünyada)
terk ettiğim
hayır
şüphesiz bu
bir sözdür
o
onun söylediği
ve
önlerinde vardır
bir berzah
kadar
güne
diriltilecekleri;
zaman
üflendiği
Sur'a
*
artık yoktur
soylar
aralarında
o gün
ve
sormazlar
kimlerin
ağır gelirse
tartıları
işte
onlar
kurtuluşa erenlerdir
ve kimlerin
hafif gelirse
tartıları
işte onlar
kimselerdir
ziyana sokan(lar)
kendilerini
cehennemde
*
sürekli kalanlardır
yalar
yüzlerini
ateş
ve onların
(ateşin) içinde
dişleri açıkta kalır