Ziyaretçi
Sayfa
349
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
değil mi?
*
ayetlerim
okunurdu
size
oysa siz
onları
yalanlardınız
dediler
Rabbimiz
yendi
bizi
bahtsızlığımız
ve biz olduk
bir topluluk
sapık
Rabbimiz
bizi çıkar
bundan
eğer
bir daha dönersek
artık biz gerçekten
zalimleriz
buyurdu ki
sinin
orada
ve
bana bir şey söylemeyin
gerçek şu ki
idi
bir zümre
kullarımdan
*
diyorlar
Rabbimiz
inandık
bağışla
bizi
ve bize acı
ve sen
en hayırlısısın
acıyanların
siz onları aldınız
alaya
nihayet
size unutturdular
beni anmayı
ve siz
onlara
daima gülüyordunuz
şüphesiz ben
onlara verdim
bugün
karşılığını
sabretmelerinin
işte onlardır
onlar
kurtulup murada erenler
ve buyurdu
ne kadar?
kaldınız
yeryüzünde
*
sayısınca
yıllar
dediler
kaldık
bir gün
yahut
bir kısmı kadar
günün
sor
sayanlara
buyurdu ki
kalmadınız
*
başka
az bir (zamandan)
keşke
siz
bilseydiniz
bizim-mi sandınız?
bizim
sizi yarattığımızı
*
boş yere
ve sizin
bize
asla
döndürülmeyeceğinizi
pek yücedir
Allah
mutlak hakim
hak
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
rabbidir
Arş'ın
Kerim
ve kim
taparsa
ile beraber
Allah
bir tanrıya
başka
bulunmayan
hiçbir delil
hakkında
onun
şüphesiz
onun hesabı
yanındadır
Rabbinin
çünkü (o)
asla
iflah olmazlar
kafirler
ve de ki
Rabbim
bağışla
ve acı
ve sen
en hayırlısısın
acıyanların