Sayfa
37
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
zaman
boşadığınız
kadınları
ulaştıklarında
(iddetlerinin) sonuna
ya onları tutun
iyilikle
ya da
bırakın
iyilikle
onları (yanınızda) tutmayın
*
zarar vermek için
haklarına tecavüz edip
kim
yaparsa
bunu
muhakkak
zulmetmiştir
kendine
edinmeyin
*
ayetlerini
Allah'ın
eğlence
düşünün
ni'metini
Allah'ın
size olan
indirdiklerini
*
size
Kitaptan
*
ve Hikmet(ten)
size öğüt vermek için
onunla
ve korkun
Allah'tan
ve bilin ki
şüphesiz
Allah
her
şeyi
bilir
ve zaman
boşadığınız
kadınları
ulaştıklarında
(iddetlerinin) sonuna
engel olmayın
*
evlenmelerine
*
(eski) kocalarıyla
takdirde
anlaştıkları
kendi aralarında
güzelce
bu
verilen bir öğüttür
onunla
kimseye
olan
içinizden
inanan
Allah'a
ve gününe
ahiret
bu
daha iyi
sizin için
ve daha temizdir
Allah
bilir
ve siz
bilmezsiniz
*
۞
ve anneler
emzirirler
çocuklarını
iki yıl
tam
kimse için
isteyen
tamamlamak
*
emzirmeyi
üzerinedir
babanın
(çocuk kendisine ait olan)
onların yiyecekleri
ve giyecekleri
uygun biçimde
yükümlü tutulmaz
*
hiç kimse
başka
gücünün yettiğinden
zarara sokulmasın
*
(ne) anne
çocuğu yüzünden
ve (ne de)
baba
(çocuğun aidolduğu)
çocuğu yüzünden
ve üzerinde
mirasçının
aynı (yükümlülük var)dır
bunun
eğer
isterlerse
sütten kesmek
rızalarıyla
*
kendi aralarında
ve danışarak
yoktur
günah
kendilerine
eğer
isterseniz
(sütannesi tutup) emzirtmek
*
çocuklarınızı
yine yoktur
bir günah
üzerinize
sonra
verdikten
şeyi (ücreti)
verdiğiniz
güzelce
ve korkun
Allah'tan
ve bilin ki
şüphesiz
Allah
her şeyi
yaptığınız
görmektedir