Ziyaretçi
Sayfa
4
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Onların durumu
durumu gibidir
kişinin
yakan
ateş
ne zaman ki
aydınlatır
çevresini
*
giderdi
Allah
onların nurunu
ve onları bıraktı
içinde
karanlıklar
değildir
görenlerden
sağırdırlar
dilsizdirler
kördürler
onlar
değildir
dönecek
ya da (onlar)
boşanan yağmur gibi
gökten
*
içinde
karanlıklar
ve gök gürlemesi
ve şimşek (ler)
tıkarlar
parmaklarını
içine
kulakları
yıldırım seslerinden
*
korkusuyla
ölüm
oysa Allah
tamamen kuşatmıştır
inkarcıları
neredeyse
şimşek
kapıverecek
gözlerini
zaman
aydınlattığı
onları
yürürler
o(nun ışığı)nda
zaman
karanlık çöktüğü
üzerlerine
dikilip kalırlar
eğer
dileseydi
Allah
elbette götürürdü
işitmelerini
ve görmelerini
Şüphesiz
Allah'ın
üzerine
her
şey
gücü yeter
Ey!
insanlar
kulluk edin
Rabbinize
o ki;
sizi yarattı
ve o ki;
sizden öncekileri
*
belki
korunursunuz
O (Rabb) ki
kıldı
sizin için
yeri
döşek
ve göğü
bina
ve indirdi
gökten
*
su
çıkardı
onunla
çeşitli ürünlerden
*
rızık olarak
sizin için
öyleyse
koşmayın
Allah'a
eşler (denk)
ve siz de
bile bile
eğer
iseniz
içinde
şüphe
sana indirdiğimizden
*
kulumuz (Muhammed)e
*
haydi getirin
bir sure
onun gibi
*
ve çağırın
şahitlerinizi
başkadan
*
Allah
eğer
iseniz
doğru
yok eğer
yapmadınızsa
*
ki asla
yapamayacaksınız
o halde sakının
ateşten
ki
onun yakıtı
insanlar
ve taşlardır
hazırlanmış
inkarcılar için