Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
ve dedi ki
onlara
peygamberleri
gerçekten
Allah
elbette
gönderdi
size
Talut'u
hükümdar
dediler ki
nasıl
olabilir
onun
hükümdarlık (mülk)
bizim üzerimize
biz
daha layıkız
hükümdarlığa
ondan
ve verilmemiştir
genişlik
maldan
dedi
şüphesiz
Allah
onu (hükümdar) seçti
sizin üzerinize
ve onun artırdı
gücünü
bilgisinin
ve cisminin
Allah
verir
mülkünü
kimseye
dilediği
Allah(ın)
(lutfu) geniştir
(O herşeyi) bilendir