Sayfa
484
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yoktan var edendir
gökleri
ve yeri
yaratmıştır
size
kendinizden
*
çiftler
ve
hayvanlardan
çiftler
sizi üretiyor
bu(düzen içi)nde
yoktur
O'na benzer
hiçbir şey
ve O
işitendir
görendir
O'nundur
anahtarları
göklerin
ve yerin
açar
rızkı
kimse niçin
dilediği
ve kısar
şüphesiz O
her
şeyi
bilendir
۞
şeri'at (hukuk düzeni) yaptı
size
dinden
*
ne varsa
tavsiye ettiği
onunla
Nuh'a
ve
vahyettiğimizi
sana
ve
tavsiye ettiğimizi
onunla
İbrahim'e
ve Musa'ya
ve ve Îsa'ya
şöyle ki
doğru tutun
dini
ve
ayrılığa düşmeyin
onda
ağır geldi
ortak koşanlara
*
onları çağırdığın
*
kendisine
Allah
seçer
kendisine
kimseyi
dilediği
ve iletir
kendisine
kimseyi
iyi niyyetle yönelen
ve
onlar ayrılığa düşmediler
başka sebeple
sonra
*
kendilerine geldikten
*
ilim
çekememezlik
aralarındaki
ve eğer olmasaydı
sözü
geçmiş
Rabbinden
*
kadar
bir süre
belirli
hüküm verilirdi
aralarında
ve şüphesiz
varis kılınanlar
*
Kitaba
onlardan sonra
*
içindedirler
bir şüphe
ondan
kuşku veren
bundan dolayı sen
(Hakka) çağır
ve doğru ol
gibi
emrolunduğun
ve
uyma
onların keyiflerine
ve de ki
ben inandım
indirdiği
*
Allah'ın
her
Kitaba
ve emrolundum
adalet yapmakla
aranızda
Allah
bizim de Rabbimizdir
sizin de Rabbinizdir
bize aittir
bizim eylemlerimiz
ve size aittir
sizin eylemleriniz
yoktur
bir tartışma nedeni
bizimle
sizin aranızda
Allah
bulur (bir araya toplar)
aramızı
ve O'nadır
dönüş