Sayfa
485
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve kimselerin
tartışan(ların)
hakkında
Allah
sonra
*
kabul ettikten
*
onu
delilleri
batıldır
yanında
Rableri
ve üzerlerine vardır
bir gazab
ve onlara vardır
bir azab
şiddetli
Allah'tır
ki
indirdi
Kitabı
gerçeği içeren
ve ölçüyü
ne?
bilirsin
belki
(o) sa'at
yakındır
çabuk gelmesini isterler
onun
kimseler
inanmayan(lar)
*
ona
kimseler ise
inanan(lar)
korkarlar
ondan
ve bilirler
onun
gerçek olduğunu
iyi bil ki
elbette
kimseler
tartışan(lar)
hakkında
(o) sa'at
içindedirler
bir sapıklık
uzak
Allah
lutufkardır
kullarına
rızıklandırır
kimseyi
dilediği
ve O
kuvvetlidir
galiptir
kim
ise
istiyor
ekinini
ahiret
artırırız
onun için
onun ekinini
*
ve kim
ise
istiyor
ekinini
dünya
ona veririz
ondan bir şey
fakat olmaz
onun
ahirette
*
hiçbir
nasibi
yoksa
onların var (mı?)
ortakları
şeriat kılan
kendilerine
dini
*
izin vermediği
*
*
onu
Allah'ın
eğer olmasaydı
sözü
ayırım
derhal hüküm verilirdi
aralarında
ve kuşkusuz
zalimler (için)
onlara vardır
bir azab
acıklı
görürsün
zalimlerin
korkudan titrediklerini
yüzünden
yaptıkları işler
ve o
başlarına inerken
onların
fakat
inananlar
ve yapanlar
iyi işler
bahçelerindedirler
*
cennet
onlara vardır
her şey
diledikleri
yanında
Rablerinin
işte
budur
lutuf
büyük