Ziyaretçi
Sayfa
59
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey ehli
Kitap
niçin
karıştırıyorsunuz
hakkı
batılla
ve gizliyorsunuz
gerçeği
ve siz
bildiğiniz halde
ve dedi ki
bir grup
ehlinden
*
Kitap
inanın
olana
indirilmiş
üzerine
kimseler
inanan(lara)
önünde
günün
ve inkar edin
sonunda
belki onlar
dönerler
ve güvenmeyin
*
başkasına
kimseden
uyan
sizin dininize
de ki
şüphesiz
Hidayet
hidayetidir
Allah'ın
verilmesinden (mi?)
*
birine
benzerinin
şeyin
size verilen
veya
(aleyhinize) deliller getireceklerinden (mi?)
huzurunda
Rabbinizin
de ki
şüphesiz
Lutuf
elindedir
Allah'ın
onu verir
kimseye
dilediği
Allah'ın
(lutfu) geniştir
(O her şeyi) bilendir
has kılar
Rahmetini
kimseye
dilediği
Allah
sahibidir
lutuf ve ikram
büyük
۞
ehlinden
*
Kitap
öylesi (vardır ki)
eğer
ona emanet bıraksan
yüklerle mal
onu öder
sana
ve onlardan
öylesi (de vardır ki)
eğer
ona versen
bir dinar
onu ödemez
*
sana
başka türlü
sürekli
*
başına
dikilmeden
bu
onların (içindir)
dedikleri
yoktur
bize
karşı
ümmilere
bir yol (sorumluluk)
ve söylüyorlar
karşı
Allah'a
yalan
ve onlar
bile bile
Hayır
kim
yerine getirir
sözünü
ve (günahtan) korunursa
şüphesiz
Allah (da)
sever
korunanları
şüphesiz
kimseler (var ya)
satanlar
verdikleri sözü
Allah'a
ve yeminlerini
paraya
az bir
işte
yoktur
bir payı
onların
ahirette
*
onlara konuşmayacak
*
Allah
bakmayacak
*
onlara
günü
kıyamet
ve onları yüceltmeyecektir
*
ve onlar için vardır
bir azab
acıklı