Sayfa
60
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve şüphesiz
onlardan
bir grup (var ki)
eğip bükerler
dillerini
Kitapla
siz sanasınız diye
Kitaptan
*
(halbuki) yoktur
o
Kitapta
*
ve derler
o
katındandır
*
Allah
oysa değildir
o
katından
*
Allah
ve söylerler
karşı
Allah'a
yalan
ve onlar
bile bile
mümkün değildir
*
hiçbir insanın
ona vermesinden (sonra)
*
Allah
Kitap
hüküm (hikmet)
ve peygamberlik
sonra (o kalksın)
demesi
insanlara
olun
kul(lar)
bana
bırakıp
*
Allah'ı
fakat (der ki)
olun
Rabbe halis kullar
şeyler gereğince
olduğunuz
okuyor
Kitap
ve
olduğunuz
öğretiyor
ve size emretmez
*
diye
edinin
Melekleri
ve peygamberleri
tanrılar
size emreder mi?
inkar etmeyi
sonra
olduktan
siz
müslümanlar
ve ne zaman
almıştı
Allah
şöyle söz
peygamberlerden
elbette
size verdim
Kitap
*
ve hikmet
sonra
geldiğinde
bir peygamber
doğrulayıcı
bulunan(Kitap)ı
yanınızda
mutlaka inanacak
ona
ve ona mutlaka yardım edeceksiniz
demişti
bunu kabul ettiniz mi?
ve aldınız mı?
üzerinize
bu hususta
ağır ahdimi
dediler
kabul ettik
dedi
o halde tanık olun
ben de
sizinle beraber
tanık olanlardanım
*
artık kim
dönerse
sonra
bundan
işte
onlar
fasıklardır
başkasını mı
dininden
Allah'ın
arıyorlar
oysa O'na
teslim olmuştur
olanların hepsi
göklerde
*
ve yerde
isteyerek
ve(ya) istemeyerek
ve O'na
döndürüleceklerdir