Sayfa
65
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
şüphesiz
kimseler
inkar eden(ler)
yarar sağlamayacaktır
*
onlara
malları
ne de
evladları
karşı
Allah'a
hiçbir şey
ve onlar
halkıdır
ateş
onlar
orada
sürekli kalacaklardır
durumu
şeylerin (malların)
harcadıkları
bu
*
dünya
hayatında
benzer
bir rüzgara
kendisine
dondurucu
vurup
ekinine
bir topluluğun
zulmeden
nefislerine
onu mahveden
onlara zulmetmedi
*
Allah
fakat
onlar kendi kendilerine
zulmediyorlardı
ey
kimseler
inanan(lar)
edinmeyin
*
kendinize dost
kendinizden başkasını
*
onlar sizi geri durmazlar
*
bozmaktan
isterler
şeyleri
size sıkıntı verecek
doğrusu
taşmaktadır
öfke
onların ağızlarından
*
şeyler (kin) ise
gizledikleri
göğüslerinde
daha büyüktür
elbette
açıkladık
size
ayetleri
eğer
iseniz
düşünüyor
işte siz
öyle kimselersiniz ki
onları seversiniz
halbuki onlar sizi sevmezler
*
ve inanırsınız
Kitabın
hepsine
zaman
sizinle karşılaştıkları
derler
inandık
ve zaman
yalnız kaldıkları
ısırırlar
size karşı
parmak uçlarını
öfkeden
*
de ki
ölün
öfkenizden
şüphesiz
Allah
bilir
özünü
göğüslerin
eğer
size dokunsa
bir iyilik
onları tasalandırır
ve eğer
size dokunsa
bir kötülük
sevinirler
ona
eğer
sabreder
ve korunursanız
size zarar vermez
*
onların tuzağı
hiçbir şekilde
şüphesiz
Allah
şeyleri
onların yaptıkları
kuşatmıştır
hani
sen erkenden
ailenden
*
ayrılmıştın
mü'minleri
yerleştiriyordun
savaş için
Allah da
işitendi
bilendi