Ziyaretçi
Sayfa
73
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
geri döndüler
bir ni'metle
Allahtan
*
ve bollukla
kendilerine dokunmadı
*
hiçbir kötülük
ve uydular
rızasına
Allah'ın
Allah
sahibidir
lutuf
büyük
şüphesiz
işte o
şeytan
sizi korkutuyor
kendi dostlarından
onlardan korkmayın
*
benden korkun
eğer
iseniz
inanmış
seni üzmesin
*
kimseler
koşan(lar)
inkara
*
elbette onlar
zarar veremezler
*
Allah'a
hiçbir
istiyor
Allah
koymamak
*
onlara
hiçbir nasip
ahirette
*
ve onlar için vardır
bir azab
büyük
şüphesiz
kimseler
satın alan(lar)
inkarı
iman karşılığında
zarar vermezler
*
Allah'a
hiçbir
ve onlar için vardır
bir azab
acıklı
sanmasınlar
*
kimseler
inkar edenler
ki
süre vermemiz
kendilerine
hayırlıdır
kendileri için
biz süre veriyoruz
*
onlara
artırsınlar diye
günahı
ve onlar için vardır
bir azab
alçaltıcı
değildir
*
Allah
bırakacak
mü'minleri
(şu) üzerinde
bulunduğunuz
sizin
(hal) üzere
kadar
ayırıncaya
pis olanı
temizden
*
ve değildir
*
Allah
sizi vâkıf kılacak
üzerine
gayb
fakat
Allah
seçer
elçilerinden
*
kimi
diliyorsa
o halde inanın
Allah'a
ve elçilerine
eğer
inanır
ve korunursanız
sizin için vardır
bir mükafat
büyük
sanmasınlar
*
kimseler
cimrilik eden(ler)
ne ki
kendilerine vermiştir
Allah
lütfundan
*
o
hayırlıdır
kendileri için
(hayır) bilakis
o
şerlidir
kendileri için
boyunlarına dolandırılacaktır
şeyler
cimrilik ettikleri
onunla
günü
kıyamet
Allah'ındır
mirası
göklerin
ve yerin
Allah
ne ki
yapıyorsunuz
haber alandır