Ziyaretçi
Sayfa
79
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sizindir
yarısı
bıraktıkları mirasın
*
eşlerinizin
eğer
yoksa
*
onların
çocukları
eğer
onların varsa
*
çocukları
sizindir
dörtte biri
bıraktıklarının
*
sonra
*
vasiyyetten
yapacakları
ondan
veya
borçtan
onlarındır
dörtte biri
bıraktığınızın
*
eğer
yoksa
*
sizin de
çocuğunuz
eğer
varsa
sizin
çocuğunuz
onlarındır
sekizde biri
bıraktığınızın
*
sonra
*
vasiyyet
yapacağınız
ondan
veya
borçtan
eğer
ise
erkeğin
miras bırakan
evladı ve ana babası olmayıp
veya
kadının
varsa
bir erkek
veya
bir kızkardeşi
her
birine
onlardan
altıda bir düşer
eğer
iseler
fazla
bundan
*
onlar
ortaktırlar
üçte bire
*
sonradır
*
vasiyyetten
yapılan
ondan
veya
borçtan
olmayan
zarar verici
vasiyyettir
Allahtan
*
Allah
bilendir
halimdir
bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
kim
ita'at ederse
Allah'a
ve Elçisine
(Allah onu) sokar
cennetlere
akan
altlarından
*
ırmaklar
sürekli kalacakları
içinde
işte budur
başarı
büyük
ve kim
karşı gelir
Allah'a
ve Elçisi'ne
ve aşarsa
O'nun sınırlarını
(Allah onu) sokar
ateşe
sürekli kalacağı
içinde
ve ona vardır
bir azab
alçaltıcı