Ziyaretçi
Sayfa
78
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
erkeklere vardır
bir pay
şeylerden
geriye bıraktıkları
ana babanın
ve akrabanın
ve kadınlara vardır
bir pay
şeylerden
geriye bıraktıkları
ana babanın
ve akrabanın
olandan
az
ondan
veya
çoğundan
bir hisse
ayrılmıştır
ne zaman
hazır bulunursa
(miras) taksim(in)de
akrabalar
*
ve öksüzler
ve yoksullar
onları rızıklandırın
ondan
ve söyleyin
onlara
söz
güzel
kaygı duyanlar
şayet
*
bırakırlarsa
arkalarında
*
çocuklar
güçsüz
çekinsinler
onların durumundan
korksunlar
Allah'tan
ve söylesinler
söz
doğru
şüphesiz
kimseler
yiyen(ler)
mallarını
öksüzlerin
zulüm ile
doğrusu
yemektedirler
karınlarına
*
ateş
ve gireceklerdir
çılgın bir ateşe
size tavsiye eder
Allah
hakkında
çocuklarınız(ın alacağı miras)
erkeğe
kadar
payı
iki kadının
eğer
iseler
kadın
fazla
ikiden
onlarındır
üçte ikisi
ne
bıraktıysa
ve eğer (çocuk)
ise
yalnız bir kadın
onundur
(mirasın) yarısı
ana babasından
her
birinin
vardır
altıda bir hissesi
bıraktığı mirasta
*
eğer
varsa
onun (ölenin)
çocuğu
eğer
yok da
*
onun
çocuğu
ve ona varis oluyorsa
ana babası
anasına düşer
üçte bir
eğer
varsa
onun
kardeşleri
anasının payı
altıda birdir
(bu hükümler) sonradır
*
vasiyyetten
yapacağı
ya da
*
borcundan
babalarınız
ve oğullarınızdan
bilmezsiniz
*
hangisinin
daha yakın olduğunu
size
fayda bakımından
bunlar koyulmuş haklardır
tarafından
Allah
şüphesiz
Allah
bilendir
*
hikmet sahibidir
۞